Програма за развитие на лидери с повече стратегическо мислене и иновативни практики

Екипът ни от Лончлабс София работи с топ мениджърския екип на Технологичният център на Аксенчър в България, за да им помогне да се придвижат на по-високо лидерско ниво - да са мотивиращи и вдъхновяващи за екипите си, да действат като вътрешни предприемачи и иноватори или с други думи - да поемат лична отговорност, да мислят напред и мащабно. Тъй като бяха в момент на създаване на стратегията на компанията за следващите 1-2-3 години, изградихме нашата лидерска програма около тренировъчен спринт базиран върху стратегията. В допълнение към конкретни стратегически идеи и по-висока лидерска ангажираност, програмата също допринесе за по-близки връзки и по-добро сътрудничество между мениджърите.

задание

Аксенчър България имаха нужда от програма, която да даде на лидерския екип вдъхновение и мотивация да използват стратегическо и иновативно мислене в ежедневието си и да генерират идеи за стратегията на компанията. Имаше дефинирана нужда мениджърите да си сътрудничат по-добре помежду си и да работят по-близко с екипите си.

клиент

Технологичният център на Аксенчър, България

нашия подход

Създадохме персонализирана лидерска програма за развитие в няколко фази. Чрез серия от интервюта с лидерите установихме пропуски в уменията за създаване на иновации, проблемни зони относно мотивация и сътрудничество, възможности за увеличаване на ангажираността. След това лидерите проведоха тяхно собствено проучване и интерактивни екипни сесии, за да съберат вдъхновение и да идентифицират проблемни зони докато получаваха коучинг подкрепа от нас. Резултатът от тяхната самостоятелна работа беше да определят ключови зони на предизвикателства и възможности. Това захрани последната фаза - креативен ритрийт за търсене на решения и свързване на хората от лидерския екип.

продължителност

1 месец проучване + 2 месеца стратегически спринт + 2.5 дена креативен ритрийт

резултати

Конкретните резултати: 4 стратегически идеи продължени за реализация, изграден “гръбнак” на стратегията и стратегически процес, много позитивна енергия и екипна свързаност.

На по-високо ниво - истинска промяна на нагласите към по човешки-ориентирани и иновативни практики т.е. по-високо лидерско ниво и мотивация за по-нататъшно развитие.

фактори за успех

Пълно разбиране от страна на ръководството на Аксенчър България на нуждата от предприемане на предварително проучване с лидерския екип и създаване на персонализирана програма.

Супер структура на целия спринт, изградена едновременно върху методологията по дизайн мислене и нашата 5P стратегическа канава, с вплетени екипно-свързващи активности и съдържателни игри.

Add paragraph text here.