Преосмисляне на бъдещата посока за развитие на фондация, подкрепяща финансови експерти

· work,sprint case studies

Настоятелството на фондация Буров, силно подкрепяна от Райфайзенбанк, осъзнава нуждата от препозициониране на организацията, така че да бъде по-атрактивна за младите хора. Чрез обучителните си активности фондацията играе и ролята на инкубатор за експерти във финансовата и банковата сфера. Напоследък обаче интересът към нея и към тези сфери като цяло е намалял.

Целта на проекта беше да събере настоятелите и студентите, за да генерират заедно идеи и да си представят възможните пътища за развитие на фондацията, така че да запази позицията си на уважавана и желана организация.

задание

Фондация “Атанас Буров” е организация, подкрепяща финансови експерти и промотираща развитието на банковата и финансова сфера в България. Тя имаше нужда:

/ да се генерират идеи как фондацията и нейното настоятелство да станат по-атрактивни за будните, любознателни и мотивирани млади хора

/да се генерират идеи как да се промени лятното училище, така че да е модерно и релевантно за живота и интересите на младите хора

нашият подход

Първоначално онлайн проучване сред настоящите стипендианти на фондация Буров, което целеше да събере повече информация за техните интереси, комуникационни канали, нагласи и мотивации като цяло, както и техните очаквания и настроения към организацията.

Уъркшоп за очертаване на текущата ситуация, бъдещата визия и генериране на конкретни идеи как да се постигне.

продължителност

Една седмица

резултати

Резултатът от проучването беше създаването на съществуваща персона на стипендиант както и списък с неща, които тази персона Харесва / Не харесва / Има нужда спрямо фондация Буров.

След това участниците създадоха една нова желана персона за фондацията, такава каквато искат да привлекат.

Базирайки се върху всичко това, те генерираха идеи за конкретни инициативи, привлекателни за персоните и начини за промотирането им. Петнадесет идеи бяха избрани като потенциални за бъдещо развитие и имплементиране.

фактори за успех

Настоятелите на фондация Буров осъзнаваха потребността. Те бяха наясно, че организацията и лятното училище текущо са позиционирани като малко остарели и непривлекателни за младите хора и посветиха време и усилия да съберат заедно студенти и настоятели, за да преосмислят бъдещето.

Научете повече за Редизайн на Услуги: Спринт за Клиентски Пътеки и как може да бъде приложен във вашия бизнес.