/ бранд стратегия

профилиране на клиенти /
автентично позициониране /
пътна карта за развитие на бранда /
дизайн на продукти или услуги, водени от бранда /
вдъхване на живот на вашия бранд /

Формулирането на автентично и диференцирано позициониране на бранда може да промени ситуацията за всеки бизнес, който се бори да изпъкне и да остане релевантен на нуждите на клиентите и организационната култура.

Съчетаването на проучвания на потребителите, бранд дизайн и дизайн на услугите ни позволява да създадем цялостна картина на това, което марката представлява. Разбирането на нуждите на клиентите и разработването на подробни пътеки е стъпка към плавното интегриране на бранда в продуктовото предложение, аспектите на услугите или маркетинговите инициативи.

Резултатът от този проект се състои не само в изграждането на пълен набор от стратегически инструменти на бранда, но и в приоритизирането на по-нататъшни действия за развитие на марката за вътрешни и външни публики.