/ продуктови иновации

· space design,products and services

подобрения на продукта /

концепции за нови продукти /

иновации, валидирани от потребителите /

нови функции на съществуващи продукти /

Програмата за продуктови иновации позволява на предприятията бързо да предлагат нови продуктови концепции или подобрения, които решават съответните нужди на клиентите. Следването на процеса на дизайн мислене намалява риска от пускането на пазара на нов продукт или функция и дава отговори на сложни бизнес въпроси в много кратък срок.

По време на проекта ще придобиете по-дълбоко разбиране за нуждите на потребителите, ще генерирате нови идеи, ще идентифицирате и концептуализирате жизнеспособни решения и ще ги валидирате, преди да преминете към разработване и стартиране. Основната цел на проекта е да се подобри най-крехката и важна част от вашия бизнес - потребителското изживяване с вашия продукт или услуга.

резултатите са:

ориентирани към човека /

иновативни /

съвместно създадени /

професионално фасилитирани /

утвърдени от потребителите /

бързо изпълнени /