Редизайн на дигиталното преживяване за нови клиенти

· work,sprint case studies

С нашия клиент Райфайзенбанк България (РББГ) се потопихме в редизайн процеса на дигиталното преживяване на новите им клиенти. Заедно с екипа им се изправихме срещу предизвикателството да картографираме клиентското преживяване и да оформим по-стойностно предложение. За целта, проведохме Редизайн на Услуги:
Спринт за Клиентски Пътеки
. В резултат, клиентското преживяване на дигиталния продукт на РББГ бе значително подобрено.

задание
Зададеният проект включваше описване на детайлна клиентска пътека на нов продукт на банката - откриване на сметка с дебитна карта изцяло онлайн. Банката имаше нужда от експертни насоки за гъвкаво трансформирания си екип, работещ по иновационния проект Дигитално Придобиване на Клиенти (ДПК) посредством клиентски проучвания, анализи, подобрения и
картографиране на клиентското преживяване.

нашият подход

Стъпките и фазите, през които премина проектът, бяха следните: клиентско проучване с количествена и качествено-валидирана част, анализ и синтез на ключови прозрения, дефиниране на проблемни точки (pain points), генериране на идеи за подобрения и следващи стъпки за имплементация, тестване на концепции и актуализиране на продукта.

продължителност

Спринтът продължи 6 седмици, от май до юни 2020.

резултати

Резултатите от проекта включваха множество итерации и подобрения на "Minimum Viable Product" (версията на продукт, която позволява на екипа да събере възможно най-много информация от своите потребители) на банката на база прозренията и идеите от проведения спринт. Това доведе до подобрено потребителско преживяване (User Experience), разбираемост и ползваемост на дигиталния продукт.

фактори за успех

Райфайзенбанк България имплементира инструменти за дълбочинни проучвания в спринта си, използвайки основни похвати от дизайна на услуги и дизайн мисленето, за да създаде дигитален продукт, който потребителите истински да разбират и използват.

Научете повече за Редизайн на Услуги: Спринт за Клиентски Пътеки и как може да бъде приложен във вашия бизнес.