Редизайн на нагласи за творчески и системен подход в иновациите:

Обучителна програма за нови продукти и услуги

В бизнес контекст креативността е начин на мислене, който помага на един екип да бъде първият, разпознал, че нещо е възможно. Иновацията е креативност, мобилизирана в действие. Компаниите се нуждаят и от двете, но само второто се превръща в реална стойност за клиентите, съответно приходи и печалби. Иновацията се реализира най-ярко под формата на продукт или услуга.

С други думи, за да създадат иновативни продукти и услуги, компаниите трябва да насърчават творческия подход и да предоставят подходящия процес и инструменти за превръщане на идеите в практическа реалност.

Как изглежда обучението по творчески и системен подход в иновациите?

Основни инструменти и методологии:

Формат:

/ 80% правене и 20% учене чрез правене;

/ Практически дейности;

/ Няма продължителни лекции, отсъстват и презентациите тип “класната стая”;

/ Само практически дейности, последвани от дискусии;

/ На живо или дистанционно, провеждаме всички наши програми с едно и също ниво на интерактивност.

Основни понятия в обучението:

/ Визуално мислене

/ Триизмерно проучване

/ Генериране на структурирани идеи

/ Прототипиране на продукти

/ Тестване на концепции

/ Вземане на решение

Методологии и инструменти:

/ Дизайн мислене като основна методология

/ Бизнес моделиране

/ Футуристично мислене

broken image

Подходящо ли е обучението по творчески и системен подход в иновациите за моя екип?

Да, но по различни причини. Ако става въпрос за екип от творчески личности, обучението ще им помогне да разберат кога да спрат да генерират идеи и да ги мобилизират в структурирано действие. За мениджъри на проекти и иновационни екипи - да изследват широк спектър от решения и да надграждат върху тях. За лидерите - да впрегнат въображението на хората в изследването на нови възможности.

Обучението по творчески и системен подход в иновациите има 3 прогресивни нива:

Въведение 

Интерактивно практическо въведение в подхода към иновации, напълно персонализирано с казуси и примери, представляващи интерес за екипа. Обикновено 2 дни с по-кратки, по-интензивни версии за лидери.

Въведението може лесно да се интегрира в обучителни програми, тиймбилдинг мероприятия или да се проведе самостоятелно.

За кого е:

/ Лидери

/ Търговски представители и персонал, рабтещ с клиенти

/ Експерти по обучение и развитие

/ Експерти по маркетинг и комуникация

След въвеждащия модул участниците ще:

/ Изградят умения създаване на устойчиви иновации;

/ Разбират различните фази на процеса по иновиране;

/ Владеят практически инструменти;

/ Бъдат вдъхновени и подготвени да практикуват наученото в спринт или текущата си работа.

Модул Практик

Нашият опит показва, че изграждането на трайни навици гъвкавия начин на работа изисква практическо приложение на наученото по време на въвеждащия модул. Ето защо на това ниво ние предлагаме 100% практически модул, базиран на реален проект. Екипът е напътстван от фасилитатор през целия период на проекта, който ги улеснява чрез поредица от работни срещи, целящи да постигнат открояващ се резултат по проекта. Обикновено веднъж седмично в продължение на 4 до 12 седмици.

За кого е:

/ Собственици на продукти, ръководители на проекти и екипи за разработване на продукти;

/ Иновационни отдели;

/ R&D отдели.

Модул практик има за цел да:

/ Надгради върху уменията и инструментите от ниво Въведение и ги превърне в навици;

/ Съгласува новосформираните иновационни екипи;

/ Създаде безопасна среда за реални проекти;

/ Въведе нови експертни инструменти от ключови методологии;

/ Подготви участниците да изградят вътрешен капацитет за иновации - ниво лидерство.

Модул Фасилитатор

Насочен към изграждане на трайни способности за провеждане на вътрешни проекти и обучения. Три фокусни области - създаване на вътрешни фасилитатори, обучители и посланици. Обикновено с продължителност от 2 до 4 дни.

Обученията за модула позволяват на организацията да мащабира и поддържа инвестициите си в изграждане на култура и способности не само за устойчиви иновации, но и за клиентска ориентираност и гъвкавост. Целта на този модул е ​​да доразвие уменията на някои практикуващи, които са подходящи и желаят да поемат по-голяма роля в организацията.

За кого е:

/ Мениджъри, готови да поемат по пътя към творческо лидерство в услуга на служителите;

/ Експерти по корпоративни обучения;

/ Скръм мастъри или други вътрешни фасилитатори и двигатели на промяна.

В зависимост от фокуса след това ниво участниците ще могат да:

/ Създават и провеждат обучително преживяване;

/ Планират и фасилитират спринтове и работни срещи (уъркшопи);

/ Действат като посланици на клиентски ориентирания подход в и извън организацията.

Примери от обучения по творчески и системен подход в иновациите

Прочетете нашата редизайн история от фондация IPKO - една от най-силните косовски организации, инвестиращи в развитието на студентите. Не сте сигурни как нашата работа с НПО има нещо общо с вашите нужди от обучение, проверете как преподаваме иновации за Accenture Global - компания с половин милион служители по целия свят. Тук можете да научите и още за програмата ни за обучение по дизайн мислене на компанията, която продължава от 2015 г. и до днес.

Как създаваме виртуално обучение?

Пренесохме цялото обучително преживяване онлайн, използвайки интерактивни и ефективни средства за дигитална колаборация като интерактивни бели дъски и ”breakout” стаи за екипна работа. Тествахме над 20 различни платформи и комбинации, за да можем да създадем ефективно и смислено преживяване в дигитална среда, доближаващо се максимално до това на живо. Направихме вътрешни тестове, тестове с клиенти и адаптирахме портфолиото си за дистанционна работа и фасилитация. Част от клиентите, които ни се довериха в процеса, са Accenture Global, Deutsche Telekom, Telenor, Roche, Raiffeisen Bank и други.

Как създаваме обучение по мярка за екипа?

Като бизнес редизайнери знаем, че всяка индустрия и всеки екип имат своите уникални предизвикателства и че приложимо решение за всички не е добра стратегия. Затова, когато започваме дизайн на обучение, много държим на работа с клиента, т.нар. съвместно създаване. Целта е обучението да е така построено, че да работи за конкретната задача, но да отчита и днк-то на компанията, процесите ѝ и начина на работа.

Не сте сигурни дали обучението за гъвкав начин на работа е правилният избор за вас? Нашите програми за клиентски ориентирано мислене и гъвкав начин на работа ще повишат скоростта на екипите и емпатията им към потребителите, за които създават иновативни решения. Или можете да започнете с пре-дизайн. Това е 1-часов уъркшоп, в който съвместно ще изведем нуждите и желаните резултати от едно обучително преживяване. За да ви изпратим презентация или да резервирате безплатна едночасова индивидуална сесия, пишете ни на hello@launchlabs.bg.