Редизайн на стратегия:

Спринт за стратегическо планиране

За да има една организация растеж и да се разгръща пълноценно, както за клиентите, така и за служителите си, тя трябва да има поглед в бъдещето т.е. периодично да създава и преразглежда собствената си стратегия за развитие. Това, разбира се, важи за организации от всякакъв тип и размер и може да обхване както конкретни стратегически продукти/услуги или групи от такива, така и организацията като цяло.

Затова създадохме спринт Редизайн на Стратегия: Спринт за Стратегическо Планиране. Това е работна рамка и персонализирана програма, посветени на изграждането на гъвкави стратегии, подкрепени от всички.

Какво представлява спринтът за стратегическо планиране?

Рецепта за ускорена ефективна работа, при която екипите се обединяват около стратегическите цели на отдела или организацията и планират следващи стъпки. Спринтът е предназначен за управленски екипи, които искат да превърнат онези дълги и скучни стратегически срещи в креативна, продуктивна и ангажираща работа с осезаеми резултати. Накрая всички резултати от спринта, с ясно разпределени роли и срокове, са дигитализирани в интерактивна бяла дъска, която е достъпна и видима за всички участници. С други думи, стратегическият спринт създава гъвкавост в процеса по стратегическо планиране.

Кога да правим такъв спринт?

В началото на всеки процес по стратегическо планиране.

Крайният резултат от спринта е:

/ Рефлексия върху основите елементи в една стратегия

Базираме се на нашия 5P стратегически темплейт, за да обърнем внимание на всички важни области – Purpose /мисия, цел/, People /хора/, Potential /потенциал/, Process /процес/, Progress /прогрес/.

/ Стратегически цели и обхват, които всички членове на екипа подкрепят

Екипът ще се обединени около стратегическите цели, поддържащи общата визия на екипа и ще набележи предизвикателствата и ключовите етапи. В допълнение ще изведе ръководни принципи при прилагането на стратегията.

/ Измерители за успех, разработени и съгласувани от целия екип

Кой каза, че изготвянето на измерителите е скучна работа? Не и когато се прави съвместно. Пригответе се да бъдете изненадани!

/ Изграждане на по-силен лидерски екип

Не е нужно работата по стратегията да бъде „суха“. Изборът на вдъхновяваща среда за провеждане на сесиите и програмата, съчетаваща креативни и тиймбилдинг елементи определено ще спомогнат за по-дълбоко опознаване и стиковане на екипа.

Какво представлява и колко ще продължи?

/ Подготовка със собственика на проекта

Преди стратегически спринтове реализираме предизайн фаза, която представлява проучване и разговори със собственика на проекта и ключови заинтересовани лица. Целта е да “изтеглим” цялата необходима информация за процесите и ситуацията такава каквато е и да персонализираме спринта. Предизайн фазата също е изцяло съобразена с обхвата на стратегията.

/ Стратегически сесии

Стратегическите сесии са с различен брой и продължителност и комбинация от виртуални и присъствени уъркшопи, в зависимост от потребностите на конкретната организация. Всяка сесия е персонализирана за специфичните нужди на екипите и се фасилитира от експертите в launchlabs Sofia. Независимо дали е онлайн или офлайн, от launchlabs сме подготвили всички инструменти за съвместно създаване, темплейти/онлайн дъски, структурата на работа, както допълнителни дейности, които поддържат енергията на групата висока по време на цялата среща.

/ Коучинг сесии

По време на спринта и при нужда провеждаме коучинг сесии с участниците, за да подкрепим самостоятелната им работа между сесиите. След приключването предвиждаме последващи коучинг сесии за по-добро пренасяне на стратегическите цели в действителни стъпки.

Как създаваме дизайн спринт точно за нашия продукт?

Като бизнес редизайнери знаем, че всяка индустрия има своите уникални предизвикателства и че приложимо решение за всички не е добра стратегия. Затова, когато започваме дизайн на спринт, винаги държим на колаборация с клиента, т.нар. съвместно създаване. Целта е спринтът да е така построен, че да работи за конкретната задача, но да отчита и днк-то на компанията, процесите ѝ и начина на работа.

Когато планирате промяна в продуктите, стратегическият спринт може и да не е най-добрата опция, а дизайн спринтът за нов продукт. А при съвсем малки промени (напр. редизайн на навигация) подходящ е по-кратък формат като концептуален или тестови спринт.

За редизайн на услуги или редизайн на нови продукти, може да разгледате и другите ни дизайн спринтове - Редизайн на услуги: Спринт за Клиентски Пътеки и Редизайн на Продукти: Спринт за Нов Продукт.

Примери на стратегически спринт от нашата работа

Как да направим спринт за стратегическо планиране виртуално?

От началото на пандемията изцяло преработихме портфолиото си, за да отговори на новите нужди на компаниите от дистанционна работа и бърза промяна. Пренесохме целия дизайн спринт процес онлайн, използвайки интерактивни и ефективни средства за дигитална колаборация като интерактивни бели дъски и ”breakout” стаи за екипна работа. Тествахме над 20 различни платформи и комбинации, за да можем да създадем ефективно и смислено преживяване в дигитална среда, доближаващо се максимално до това на живо.

Предоставяйки виртуална среда за сътрудничество, структуриран работен формат и поток, който поддържа енергията висока от началото до края, спестяваме на компаниите и техните гъвкави екипи, време и усилия за дигитализиране и лесен достъп до резултатите от стратегическата им работа.

Част от клиентите, които ни се довериха в процеса, са Accenture Global, Deutsche Telekom, Telenor, Roche, Raiffeisen Bank и други.

Ако имате нужда от повече информация, за да решите дали дизайн спринтът е вашето нещо, може да тествате с едночасова демо сесия, която ще ви помогне да видите механиката и скоростта на дизайн спринт процеса. Пишете ни на hello@launchlabs.bg!