/ дизайн на услуги

профилиране на клиенти /

пътеки от край до край /

оптимизирани процеси /

подобрено потребителско изживяване /

дизайн на пространството /

Подпомагаме мултидисциплинарните екипи в компанията да проучат нуждите и поведението на потребителите и да очертаят подробно пътуването на клиента, като го пресичат с всички операции на компанията, свързани с конкретната услуга. Този процес създава предпоставки за отстраняване на проблемните области в клиентското преживяване, подобряване на организационната синергия и предоставяне на потребителско преживяване, което е автентично за марката и се отличава на пазара.

Като имат предвид тази цялостна картина, екипите съвместно разработват идеи за конкретни възможности за препроектиране на процесите и обслужването на клиентите в ключовите точки на контакт, за да осигурят най-доброто преживяване на клиентите и да създадат силни и дълготрайни взаимоотношения с тях.

резултатите са:

базирани на прозрения /

ориентирани към клиента /

професионално фасилитирани /

холистично съвместно създадени /

потвърдени от потребителите /

съобразени с бранда /

бързо изпълненими /