практик

практик

A 100% hands-on module based on a real project. The team has a dedicated coach throughout the project duration, who facilitates them through a series of workshops aimed at delivering a more innovative result on the project. Typically once a week for 4 to 12 weeks.
More Details

Нашата програма за практици е създадена, за да изгради нови умения и дълготрайни навици в екипите.

Тя е подходяща за организации, желаещи да изградят или повишат своя вътрешен капацитет за работа по иновационни проекти или по такива, които се нуждаят от подобрение. Програмата включва практическо въведение, което е последвано от работа по реални проекти. 

Уъркшопът въведение е модифициран спрямо нуждите на клиента, изграден е върху методологията дизайн мислене и има подбрани елементи от други съвременни гъвкави методологии. Целта му е да запознае екипа с основните принципи – емпатия, съвместно създаване, итерация. Също така да запознае екипа и с инструментите за дълбочинно клиентско проучване, генериране на идеи и бързо тестване, които са необходими за провеждане на спринтове за иновационни проекти. По време на проектния спринт участниците разполагат с коуч, който им помага да приложат принципите и инструментите на практика. Това гарантира, че нагласите са възприети, а уменията, превърнати в навик.

За кого е предназначен модулът:

Продуктови собственици, продуктови мениджъри и хора, които развиват продукти

Отдели по клиентско преживяване

Отдели по иновации

Маркетинг и комуникационни експерти

Търговски представители и екипите, които общуват с крайния потребител

Специалисти корпоративни тренинги

 

Какво ще предоставим:

Двудневен въвеждащ тренинг с експертни тренери

Персонализиран набор от 10-12 основни инструмента

Изцяло създадена за нуждите на клиента тренинг програма за проектния спринт

 

Какво ще получите:

Умения и инструменти за точно дефиниране и решаване на проблем 

Умения за творческо мислене и иноваторска нагласа

Ще развиете способности за работа по проектни спринтове с бърза скорост

По-добра екипна работа и по-силно взаимодействие между отделите

По-висока ангажираност, мотивация и творческа увереност на екипите