въведение

въведение

An interactive hands-on introduction to innovation, fully customized with case studies and examples of interest to the team. Typically 2-days with shorter, more intense versions available for leadership.

The introduction workshops aim to inform, raise awareness and inspire. They could be fully customized in terms of format and length. They could easily be integrated into learning & development programs, team building events or stand alone. They are meant to acquaint you with new concepts that you’re curious about e.g. customer-centered innovation, iterative design or radical collaboration. 

More Details

Интерактивно въведение в методите за иновации, практични примери и анализ на добри практики според нуждите на екипа.

Въвеждащият модул има за целта да внесе яснота по отношение на гъвкавите методологии и да вдъхнови участниците. Тези модули може да бъдат изградени с различна продължителност и формат. Могат да бъдат включени в други обучителни програми, тийм билдинг събития или да бъдат индивидуални такива. Тяхната задача е да ви запознае с нови концепции, пораждащи любопитство – например иновация центрирана около нуждите на потребителя, итеративно разработване и радикална колаборация.

Могат да бъдат фокусирани върху специфична методология или група такива, които са предмет на интерес за една организация – например дизайн на услуги и дизайн мислене. Те могат да ви представят на най-важните инструменти, които се използват във вашата индустрия и типът работа, който вашият екип трябва да свърши – напр. потребителско проучване или потребителска пътека.

 

За кого е предназначен модулът:

Експерти Обучения и развити

Директори Търговска мрежа

Директори Клиентско преживяване

Мениджъри Дигитално развитие

Мениджъри Иновации и развитие

Екипи по Клиентско преживяване

Екипи по Иновации

Маркетинг и комуникационни експерти

Продуктови мениджъри

Проектни мениджър

Екипи развитие на продукти

 

Какво ще предоставим:

Изцяло модифициран спрямо нуждите на клиента, от двучасов до двудневен, тренинг с експертни тренери

Работни материали