Обживяване на корпоративната култура и бранд ценностите и въвеждането им в организацията

През 2022 година един от големите телекоми в България се ребрандира - Telenor стана Yettel. Налагането на нов бранд предлага рядката възможност да се отправи послание със смисъл, което да застане в основата на всички следващи дейности и инициативи. Но обрисуването на нова достоверна визия, отличима в съзнанията на хората, след наслояването на разнопосочни послания и многобройни пластове смисъл през годините е трудна и деликатна задача.

Новият бранд Yettel обеща да внесе баланс в живота ни. Тази абстрактна концепция позволява творческа интерпретация и адаптивност на комуникацията и маркетинговите активности, тъй като подлежи на индивидуалния прочит и означава нещо различно за всеки човек, вън и вътре в компанията.

​​​Задание

Първата и най-важна задача на бранда беше да спечели доверие и подкрепа сред служителите. След като в рамките на няколко седмици всички служители в компанията се запознаха с мисията, визията и ценностите на Yettel, лидерският екип покани всеки желаещ да се включи в тяхното обживяване. С наша помощ те трябваше да намерят и облекат в реални идеи трите обещания на бранда към общността:

  • Постигане на баланс в ежедневието
  • Свобода на изразяване и промяна на средата към по-добро
  • Постигане на баланс с природата

Така на всеки в компанията беше дадена възможност да грабне четката и да изпълни празния лист със смисъл и стойност, като по този начин въздейства пряко на корпоративната култура.

Клиент

Йетел България

Нашият подход

За да създадем подходяща среда за създаване на нови идеи, да сплотим общността и да подхраним иновативното предприемаческо мислене, организирахме идеатон за служителите на Yettel. Запознахме участниците с методологията и принципите на дизайн мисленето, а те ги приложиха като генерираха идеи по трите направления: постигни баланс в работното ежедневие и среда, бъди себе си и промени средата към по-добро, постигни баланс с природата.

След интензивния двудневен идеатон екипите имаха възможност да доразвият концепциите си на следващо ниво. С подкрепа от наша страна под формата на коучинг сесии, те успяха да оформят детайлни бизнес модели и прототипи за вътрешни инициативи и подобрения.
 

Продължителност

8 седмици

Резултати

Участниците в хакатона приеха присърце възможността да сътворят нови идеи и да ги превърнат в реалност, а ентусиазмът им зарази и вдъхнови всички служители в компанията. 7 от идеите бяха развити в детайл и представени пред лидерския екип. Презентациите се стриймваха на живо, така че всички хора в Yettel да разберат какви идеи са генерирали техните колеги и как тези идеи рефлектират ценностите и обещанието на бранда. 4 от 7-те концепции бяха одобрени за реализация.

Фактори за успех

40 служители от различни звена в компанията взеха участие в идеатона. Те използваха принципите на дизайн мисленето и работеха в екипи, за да изведат иновативни идеи за смислени инициативи за общността на Yetel. Лидерският екип изслуша с внимание и интерес всяка концепция, даде полезна обратна връзка и предписа подходящи консултанти от компанията, които се включиха с ценни съвети за развиването на идеите в детайл по време на коучинг процеса.