Цялостен редизайн на нагласите: от гъвкавост, през фокус върху пациентите до креативност

Рош България e в процес на гъвкава трансформация към по-холистичен начин на работа. През последните години Roche си партнира с екипа на launchlabs по този път – заедно обучихме както лидерския екип, така и паралелни екипи, в гъвкави и дизайн дисциплини като дизайн мислене и скръм. След първоначалните обучения работихме с два пилотни екипа в два спринта, фокусирани върху реални проекти, за да приложим гъвкавия начин на работа на практика. Сега Рош България продължава процеса на трансформация, добавяйки към него още едно ниво - фокусът върху пациентите, искайки от нас творчески и холистичен подход, с който да гарантираме, че трансформационния път продължава.

задание

Лидерският екип на Рош искаше да работим за цялостен редизайн на нагласите, в посока гъвкавост, креативност и повече фокус върху пациентите на новосформирания екип от Партньори пациентско здраве. Целта беше да се даде на екипа възможност “да отпразнуват трансформацията” и да станат по-гъвкави в подхода си към решаването на проблеми, влизането в дълбочина и разбирането на нуждите на пациентите, както и да станат по-иновативни, по-креативни и по-проактивни. Екипът беше много разнообразен – те имаха много различни нагласи и умения, и това да стигнат до общо разбиране на предпоставките за гъвкав и иновативен начин на мислене беше ключово предизвикателство за екипа.

нашият подход

Стъпвайки на брифа, нашето предложение беше да започнем процеса на редизайн на нагласите чрез комбиниране на трейнинг програма с практическа работа чрез дизайн спринт. Спринтът беше съсредоточен около прилагането на инструменти от дизайн мисленето и дизайна на услуги през работа по конкретен проект. От ключово значение беше намирането на общ проект, по който всички Партньори пациентско здраве, които отговарят за различни терапевтични области да работят заедно.Това ни гарантира, че всички придобити знания за методологиите ще бъдат директно приложени на практика, а работата по общ проект от една страна ще обедини работата на екипа около обща цел и от друга - ще гарантира споделената отговорност по общ техен проект.

продължителност

3 месеца

резултати

3 концепции с решения, ориентирани към пациента, за подобряване на лечението на пациента, представени директно пред висшия мениджмънт на компанията и одобрени за по-нататъшно развитие.

фактори за успех

Дълго продължилите трансформации са трудни и често изморителни и объркващи. За да успеем в това, успоредно с дизайн спринта, ние работихме върху енергията и свързването на новосформираната разнообразна група от Партньори пациентско здраве. Това им помогна да осъзнаят, че имат едни и същи общи проблеми, възможности и предизвикателства, които трябва да постигнат по отношение на пациентите, независимо в коя терапевтична област работят. Това доведе до плавно преминаване към по-гъвкави и пациентски-ориентирани начини на работа.

Научете повече за нашите обучителни програми за промяна на нагласите тук и как може да бъде приложен във вашия бизнес.