Фасилитация на вътрешни иновации

· work,training case studies,sprint case studies

През 2016 Konica Minolta България бе изправена пред множество предизвикателства – да се разграничи от конкурентите си в сферата на принт услугите, промяна на имиджа си от хардуерна към софтуерна компания, пренасочване на клиентите си от принт услугите си (Optimized Printing Solutions) към новото си портфолио от услуги за управление на съдържанието (Content Management Solutions) и не на последно място, ангажиране на служителите да бъдат по-иновативни и проактивни към клиентите.

задание

Обучение за 50% от работната сила в клиентско-ориентирано мислене и процеси за иновиране.

нашият подход 

Въвеждащо обучение по дизайн мислене + работа по реални проекти.

продължителност 

юни – юли 2016

ключови резултати

50% обучени служители + 8 нови идеи за подобряване на пазарната диференциация и клиентската лоялност.

фактори за успех 

Теми от реални проекти, 100% подкрепа и участие от страна на мениджмънта във всички обучения и работни сесии, участие на критична маса служители от всички департаменти.

Бяхме избрани сред други екипи да изготвим и представим практическа програма за иновации, която да ангажира 50% от служителите на Konica Minolta. Целта на програмата бе да се създадат вътрешни експерти по клиентско-ориентирано мислене, които успешно да водят вътрешни проекти за иновации.

За да се осъществи целта, DesignThinking.bg следва подход от две стъпки: въвеждащото обучение, следвано от коучинг по реални проекти.

В първата фаза, в интерактивен уъркшоп, 20 души бяха обучени в основните принципи на дизайн мисленето.

По време на втората фаза служителите работеха по реални проекти на Konica Minolta заедно с нас. Проектите, които бяха избрани адресираха директно предизвикателствата пред Konica Minolta – диференциация на OPS и преход на клиeнтите към CMS.

“Подходът на DesignThinking.bg е добре структурирана и всеки следващ модул надгражда над предишния. Екипът на DesignThinking.bg успя да изгради истинска връзка с участниците в програмта и да им помогне успешно да се развият в новата им роля на посланици на иновациите.”

- Елена Дречева, CEO, Konica Minolta Bulgaria