Иванка Иванова

кой съм аз

Мастър в: дизайн мислене, архитектура, визуално мислене

Фокус: обучения, проучване на терен, визуално мислене

Брой проведени уъркшопи: > 5

Брой реализирани проекти: > 1

Индустрии: Архитектура, Образование

Аз съм Иванка и вярвам, че всеки си има супер сила. Дълго време мислех, че моята е ученето, защото винаги ми се е отдавалo с лекота. След като приключих с формалното си образование имаше период, в който трябваше да се адаптирам към новата среда без училище. Тогава съзнанието ми някак само се прехвърли от изучаване на „науките“ към изучаването на хората около мен и тогава открих истинското си призвание.

Оказва се ,че през цялото време тайното ми оръжие (тайно и за мен) е било способността ми да разбирам хората и тяхната мoтивация. Винаги ми е било лесно да възприемам нови неща,именно защото ми е било интересно да изследвам как това влияе на хората и техните решения и поведение.

След това логично открих и дизайн мисленето, което отвори още врати пред мен и ми даде възможност да развия и канализирам това, което най-много ми се отдава, за да помагам на другите да намерят своя път.

трите най-важни професионални проекта

Ръководенето на проект DICE (Developing Innovation and Creativity in Education) по европейска програма за въвеждане на иновации в образованието.

Проучването, дизайна и провеждането на модула по Визуално мислене към проект DICE.

Проекта за заслон на Витоша, изцяло създаден използвайки принципи от дизайн мисленето.

най-голям провал и научени уроци

Веднъж работех с група високо квалифицирани и опитни архитекти. Трябваше да изготвимпредложение за конкурс и смятах, че подходът, ориентиран към човека, може да отличи нашето предложение. Трудно беше обаче да предам какво имам предвид. Колкото и да се опитах да обясня как директният контакт с хората, за които проектираме, може да ни е от полза. Докато не ги заведох на място.

Наученият урок - „Показвай, не разказвай.“

в неделя ставам рано, за да...

направя палачинки на любимия човек или да излезем на разходка.