/ екипи готови за бъдещето

гъвкави и уверени екипи /

оптимизирани процеси /

подобрено служителско преживяване /

инициативи за изграждане на работодателски бранд /

За да създадете и поддържате бизнес стойност, се нуждаете от уверени, готови за бъдещето екипи, способни бързо да насочат организацията в нова посока. Комбинираме дизайн мислене и дизайн на услуги с елементи от scrum, за да вдъхновим екипите за иновации и ориентираност към клиента и да дадем възможност за радикално сътрудничество между отделите.

Чрез интерактивно обучение ние предоставяме на многофункционалните екипи практически инструменти и начини за възприемане на ориентиран към клиента подход към иновациите и внедряване на гъвкави начини на работа в ежедневните им задачи. Ранното включване на ръководството е необходима предпоставка за насърчаване на такава култура в цялата организация.

резултатите са:

базирани на прозрения /

ориентирани към служителите /

овластени от лидерите /

холистично съвместно създадени /

бързо приложими /

гъвкави и иновативни /