Иновативна програма за среден мениджмънт след сливане на банки

· work,training case studies

Банка ДСК се обърна към нас, за да обучим екип от професионалисти, които независимо да правят редизайн на преживяването на своите клиенти. За целта разработихме програма за клиентски ориентирано мислене, с която успяхме да обучим цял отдел за по-малко от 2 месеца.

задание

След сливането на Банка ДСК и Експресбанк, CEO-то на компанията определя клиентското преживяване като приоритет номер едно за банката и създава звено Клиентско преживяване в банката. Брифът към launchlabs e да подготви средния мениджмънт в този отдел да ръководи комплексни проекти и екипи, свързани с подобряване на клиентското преживяване. Целта е те да могат да работят гъвкаво и да постигат иновативни резултати, които да повишават клиентската удовлетвореност.

клиент

Банка ДСК

нашият подход

Комбинация от практични методи от двете ключови методологии - дизайн мислене и дизайн на услуги. Въвеждащо обучение, последвано от подготовка за фасилитатори и проектно-базиран коучинг по реални проекти.

продължителност

3 месеца, през 2021.

ключови резултати

Изграждане от нула на екип от 16 независими фасилитатори в рамките на 3 месеца

фактори за успех

Стъпкова програма, преминаваща през нива на програмата ни за клиентски-ориентирано мислене - въведение, практик фасилитатор, подкрепа от CEO, добро стиковане с реалния проектен план.

Научете повече за нашите обучителни програми за промяна на нагласите тук и как те могат да бъдат полезни за вашия бизнес и екип.