Фасилитиране на успешен виртуален стартъп акселератор

· training case studies,work

Фондация IPKO е фондация в Косово, която създава и подкрепя развитието на следващото поколение лидери с дигитална визия за тяхната общност. Всяка година те провеждат студентско състезание за иновативни решения за бизнес нужди, но 2020 г. ги принуди да търсят нови начини за изпълнение на програмата си. Всички техни процеси трябваше да бъдат реализирани в онлайн среда: набиране на студенти, инструкции, преподаване и обучение, а това създаде множество препятствия и несигурност. Радваме се, че екипът им се обърна към Лончлабс София, за да ги подкрепим в това редизайн пътешествие.

задание 

Адаптиране на KosLift Design Challenge 2020 за дигитална среда. В продължение на 8 седмици, 20 старт-ъп екипа от студенти работят по истински предизвикателства, водени от фасилитаторите на предизвикателството. Заданията се спонсорират от корпорации, които осигуряват награди и възможност за развитие на идеите на 4-те най-добри екипа.

нашия подход

Създадохме пакет инструменти за дигитална трансформация за треньорите:

/ Обучение на фасилитаторите

/ Гидовник за фасилитиране стъпка-по-стъпка

/ Темплейти и материали за виртуална екипна работа

/ Фасилитиране на уъркшопи

продължителност

Програмата беше дълга 2 месеца, през май и юни 2020 г.

ключови резултати

Подобрено качество на финалните материали, трениран екип от фасилитатори.

фактори за успех

Практическият подход на обучение на фасилитатори, който дава инструментите и методологията на дизайн мислене за приложение във виртуална среда, както и работата по истински проекти с отборите участници.

През 2020г. третото издание на Design Challenge, организирано в Косово от KosLift и фондация IPKO, трябваше да бъде трансформирано изцяло заради пандемичната обстановка – предизвикателството трябваше да бъде проведено дигитално, за да може да позволи на учениците да участват в него, като в същото време се спазват всички санитарни изисквания. Целта на фондацията беше да осигури качествено обучение на всички 9 участващи екипи и да задържи ангажираността им към формата висока. Фондация IPKO се свърза с нас, за да осъществят тази дигитална трансформация. Нашият опит досега е показал, че не е толкова лесно да трансформираш едно физическо преживяване във виртуално – резултатите не биха могли да бъдат както досега. Така, че ние изготвихме обучителни модули за членовете на KosLift и пакет инструменти за работа в дигитална среда: всички необходими образци и пътеки. Работата ни беше съвместна в духа на техния Design Challenge.

Отборите участници имаха повече време да се запознаят с информацията, да я разберат и да подобрят работата си самостоятелно и в екип, като в същото време работата на менторите им беше по-малко.

“Ние имахме изначално много високи очаквания, но работата на launchlabs Sofia ги надмина.”
-
Dina Spahiu, сътрудник по програмата KosLift Design Challenge

Научете повече за нашите обучителни програми за промяна на нагласите тук и как те могат да бъдат полезни за вашия бизнес и екип.