Въвеждане на дизайн подход за кросфункционални екипи в IT компания

Effortel е IT компания, предоставяща персонализирано софтуерно решение за мобилни оператори. Предвид спецификата и нуждите на всеки един от клиентите, ръководителят на продуктовото развитие искаше да подобри начина, по който Effortel предоставя платформата си на своите B2B клиенти, като същевременно компанията внимава да не натрупва технически дълг.

задание

Подобряване на процеса на продуктово развитие в Effortel – начина, по който Effortel предоставя услуги на своите B2B клиенти и оптимизиране BA-UX частта от процеса.

клиент

Effortel

нашият подход

Нашата работа започна с задълбочени интервюта с всички основни професионалисти в процеса на създаване на продукта. Това ни помогна да разберем как изглежда процесът от гледна точка на различни хора в компанията. Ето защо решихме да обединим екипа в единно разбиране чрез игра, която нарекохме процесно лего – всички събития, важни етапи и роли бяха там, екипът просто трябваше да ги картографира заедно. От това картографиране бяха идентифицирани и адресирани основните проблемни точки и стеснения по работното трасе.

След това продължихме работата си с обучение по дизайн мислене, последвано от фасилитация на действителна работа чрез мини спринт върху конкретна задача за прилагане на дизайн мисленето и подобренията на процеса.

продължителност

3 седмици

резултати

Подобрено разбиране на екипа за отговорността на всеки в работния процес на създаване на нови функционалности за продукта. Подобрен процес на взаимодействие с клиентите на компанията.

фактори за успех

Задълбочено проучване за това къде са стесненията в процеса, съчетани с практически подход на обучение, фокусиран върху изживяването на новия начин на работа. Всичко това, съчетано със 100% отдаденост на CTO и ръководител на продукта към предложения от нас подход.

какво каза клиентът за нас

"launchlabs ни доказаха, че въвеждането на нови подходи в междуфункционални екипи не трябва задължително да е трудно. Бих искал да изтъкна уникалната енергия, която екипът им излъчва, без значение дали работим на живо или дистанционно." - Стеван Баняц, Главен Продуктов Мениджър

Научете повече за Редизайн на Услуги: Спринт за Клиентски Пътеки и как може да бъде приложен във вашия бизнес.