Изграждане на капацитет за дизайн на услуги за телеком

Директорът на отдел “Клиентски преживявания” в А1 България имаше за цел да създаде общо и по-задълбочено разбиране на дизайн мисленето и дизайна на услуги с цел да бъдат обследвани услуги или части от тях от клиентска гледна точка и към които да се предлагат подобрения.

задание

Да се подготви екип, който да може независимо да прилага методологиите дизайн мислене и дизайн на услуги, за да подобрява съществуващите услуги в А1.

нашият подход

3 дневно обучение при което участниците работят в групи по казус от компанията, несвързан пряко с тяхната работа. Целта е да минат през акселериран дизайн спринт, даващ базови познания, за това какво е дизайн мисленето като нагласи и процес на работа и как то може да се прилага за дизайн на услуги.

През следващите два дни надграждаме тези базови познания с основните инструменти, използвани при дизайна на услуги. Всеки инструмент се прилага от екипите на практика върху казус, свързан с тяхната работа.

продължителност

от 2018 и продължава

резултати

Повече от 150 човека от отдел “Клиентски преживявания” са дълбочнинно запознати с методологииите дизайн мислене и дизайн на услуги. Екипът разполага с богат инструментариум за по-добро изследване на услугите на А1 през погледа на клиента и ефективното им подобряване.

фактори за успех

Системност в провеждането и надграждане на обучението в продължение на вече 5 години. Активно включване във всяко обучение от страна на старши директор “Клиентки опит и удовлетвореност”.

Научете повече за нашите обучителни програми за промяна на нагласите тук и как може да бъде приложен във вашия бизнес.