Kлиентски пътеки за подготовка на гъвкав екип за спринт

· work,training case studies

За да подпомогнем нашия клиент Райфайзен Банк България да разработи първото си предложение за откриване на банкови сметки онлайн, проведохме обучение за картографиране на клиентски пътеки. Програмата бе една от първите, които изнесохме дистанционно. На нея обучихме екипа да визуализират клиентското преживяване и извлече важна информация, както в цифрова, така и в аналогова среда.

задание

Като част от спринта за дигитално привличане на потребители - проект за разработването на първия продукт за изцяло дигитално отваряне на банкова сметка, Райфайзен банк имаше нужда да се научи да картографира потребителското преживяване, за да вижда проблемите с настоящия процес на отваряне на банкова сметка и да разработи решение, което потребителите да заобичат.

нашият подход

Обучението бе проведено изцяло онлайн и се базираше на методологията дизайн на услуги:

/ практична и интерактивна онлайн сесия;
/ работа по екипи върху реални бизнес казуси.

продължителност 

1 ден през април 2020, последван от 6-седмичен онлайн спринт.

ключови резултати

Екип обучен да прави карти на потребителското преживяване и в дигитална и в аналогова среда. Те придобиха също така разбиране за основните принципи на метоза, за различните начини, по които може да се прилага, както и за връзката между клиентското преживяване и действията на организацията (сървис блупринт). Екипът започна и да работи с нов инструмент за интерактивна дигитална колаборация - Смапли.

фактори за успех

Работа по реален и важен за банката проект веднага след обучението.

Научете повече за нашите обучителни програми за промяна на нагласите тук и как те могат да бъдат полезни за вашия бизнес и екип.