Навигация и UX в клоновете на куриерска компания

Нашият клиент Еконт имаше за задача да направи редизайн на своя бранд и позициониране и трябваше да преосмисли всички точки на контакт с клиентите.

задание 

Създаване на стандартен дизайн, включващ комуникация с бранда и навигация за 600+ офиса на Еконт.

клиент

Еконт

нашият подход 

Направихме задълбочено проучване, което включваше наблюдения на място, интервюта и тайно пазаруване. Резултатите показаха добри нива на осведоменост за бранда, но и необходимостта от подобрения на услугите, особено по време на пиковия час. За да намерим решение, създадохме няколко различни прототипа, които тествахме на 6 места. След одобрение пуснахме още 60, а накрая и във всички 600.

продължителност 

3 месеца

резултати 

Изследването показа, че първоначалните цели, зададени в клиентския бриф трябва да се променят. Всъщност имаше напълно нов проблем, който трябваше да бъде решен — как да се осигури бързо и безпроблемно обслужване по време на пиковите часове, когато трафикът е 10 пъти по-голям. Тествани бяха няколко различни прототипа: решение за бързо движение, зона за предаване на пратките и бюро за пиковите часове. Тези идеи се породиха от наблюденията на място, когато клиентите идваха с готови за изпращане пратки. Добре опаковани и с поставени етикети, те можеха да бъдат обработени отделно и значително да намалят опашката по време на пиковите часове.

Навигация и UX в клоновете на куриерска компания

фактори за успех 

Наблюденията на място, които доведоха до реални прозрения за удовлетвореността на клиентите. Ловкост от страна на клиента, която позволи промени и тестове по време на спринта.

Навигация и UX в клоновете на куриерска компания

Научете повече за Редизайн на пространства: дизайн на ритейл среда и как може да бъде приложен във вашия бизнес.