Подготовка на вътрешен екип от практици обучители по дизайн мислене

Като част от непрекъснатото усъвършенстване на процесите в Coca-Cola се задълбочава фокусът върху разпространението на клиентски ориентираното мислене и неговото прилагане в работата по проекти.

За тази цел отделът за споделени услуги търсеше подходящо обучение, базирано на методологии като дизайн на услуги и дизайн мислене, които биха могли да подготвят екип от 10 души да бъдат посланици на методологиите и да улеснят обученията по свързани с тях.

задание

Подготовка на независим екип за обучение на вътрешните клиенти на компанията в методологията Design Thinking

нашият подход

/ Предварителен уъркшоп за изготвяне на персонализирана програма

/ Онлайн обучение по основи на дизайн мислене с екипни упражнения върху реални казуси.

/ Онлайн сесии на тема фасилитаторски и обучителни техники

/ Текущо подпомагане при подготовка и провеждане на ключови уъркшопи

продължителност

5 месеца

резултати

Участниците от обучението вече включват дизайн инструменти в своите сесии и също така използват практики за фасилитиране, за да предоставят интерактивни обучителни преживявания, което е високо оценено от обучаемите.

фактори за успех

/ Високо мотивирани участници, които имаха възможност да приложат наученото в поредица от вътрешни обучения.

/ Включен собственик на проекта, също участващ и подпомагащ обучението.

/ Положителна предколедна енергия

Научете повече за нашите обучителни програми за промяна на нагласите тук и как може да бъде приложен във вашия бизнес.