Редизайн на нагласи за клиентски ориентирано мислене:

Обучителна програма за по-добри услуги

Какво отличава добрите от лошите услуги? Времето, което клиентът прекарва, за да си свърши работата, или колко лесно е да използва това ново приложение за плащане? Може би е усмихнат служител на гише и неговите адекватни отговори и инструкции? Или едва видимите знаци за преките пътища в IKEA?

На пръв поглед бихме приели всички тези отговори за валидни. Всъщност те са толкова верни, колкото и грешни и единственият начин да ги докажем или опровергаем е като ги подложим на съмнение.

Най-силният въпрос, който трябва да се зададе, когато става въпрос за услуги, е „за кого е тази услуга?“ Тук се намесва клиентски ориентираното мислене. То ни учи да задаваме правилните въпроси за нашите клиенти и да достигаме до по-дълбоки прозрения. С тях можем да създаваме отличаващи се услуги, които не са като правени на конвейр, но очароват и носят измерима стойност на бизнеса.

Нашата работа като редизайнери на нагласи е да подготвим хората в компаниите да прилагат клиентски ориентирано мислене.

Ориентираността към клиентите е начин на мислене, който поставя ги в центъра на бизнеса. Когато дадена организация има тази култура култура, клиентското преживяване е умишлено създадено, така че да се откроява от другите продукти и услуги на пазара.

Звучи лесно, нали? За съжаление, компаниите не стават клиентски ориентирани изведнъж. Дори да е изведено като стратегическа приоритет, старият начини на мислене, функциите, ограничени в рамките на един отдел и линейното управление на проекти пречат на тези цели . Затова сме тук - за да помогнем при първите и следващите стъпки.

Как изглежда обучението по клиентски ориентирано мислене?

Основни инструменти и методологии, които използваме:

Формат:

/ 80% правене и 20% учене чрез правене;

/ Практически дейности;

/ Няма продължителни лекции, отсъстват и презентациите тип “класната стая”;

/ Само практически дейности, последвани от дискусии;

/ На живо или дистанционно, провеждаме всички наши програми с едно и също ниво на интерактивност.

Основни понятия в обучението:

/ клиентско проучване и тестване,

/ картографиране на клиентското преживяване,

/ координиране с бранд ценностите,

/ преформатиране на проблемите,

/ прототипиране на услуги

/ координиране на човешки ресурси, процеси и данни.

Методологии и инструменти:

/ Дизайн на услуги (сървис дизайн) като основна методология

/ Бранд дизайн

/ Дизайн мислене

/ Бизнес моделиране

/ Разказвачество (сторителинг)

broken image

Подходящо ли е обучението по клиентски-ориентирано мислене за моя екип?

Да, подходящо е. Независимо от позициите на служителите и естеството на работата им, клиентски ориентираната компания включва всеки човек и процес в организацията при създаването на нови продукти и услуги или подобряването на съществуващите.

Въз основа на опита на участниците, нашите обучения за клиентски ориентирано мислене имат 3 прогресивни нива:

Въведение

Интерактивно практическо въведение в клиентски ориентираното мислене, напълно персонализирано с казуси и примери, представляващи интерес за екипа. Обикновено 2 дни с по-кратки, по-интензивни версии за лидери.

Въведението може лесно да се интегрира в обучителни програми, тийм билдинг събития или да се проведе самостоятелно.

За кого е:

/ Лидери

/ Търговски представители и персонал, рабтещ с клиенти

/ Експерти по обучение и развитие

/ Експерти по маркетинг и комуникация

След въвеждащия модул участниците ще:

/ Изградят умения за клиентски ориентиран подход;

/ Разбират различните фази от ключовите методологии;

/ Владеят практически инструменти;

/ Бъдат вдъхновени и подготвени да практикуват наученото в спринт за дизайн на услуга.

Модул Практик

Нашият опит показва, че изграждането на трайни навици в клиентски ориентирания начин на работа изисква практическо приложение на наученото по време на въвеждащия модул. Ето защо на това ниво ние предлагаме 100% практически модул, базиран на реален проект. Екипът е напътстван от фасилитатор през целия период на проекта, който ги улеснява чрез поредица от работни срещи, целящи да постигнат по-иновативен резултат по проекта. Обикновено веднъж седмично в продължение на 4 до 12 седмици.

За кого е: 

/ Собственици на продукти, ръководители на проекти и екипи за разработване на продукти;

/ Директори на търговска мрежа, Директори клиентска удовлетвореност, Мениджъри дигитална стратегия;

/ Екипи по клиентска удовлетвореност.

Модул Практик има за цел да:

/ Надгради върху уменията и инструментите от ниво Въведение и ги превърне в навици;

/ Съгласува новосформираните клиентски-ориентирани екипи;

/ Създаде безопасна среда за реални проекти;

/ Въведе нови експертни инструменти от ключови методологии;

/ Подготви участниците да изградят вътрешен капацитет за иновации - ниво лидерство.

Модул Фасилитатор

Насочен към изграждане на трайни способности за провеждане на вътрешни проекти и обучения. Три фокусни области - създаване на вътрешни фасилитатори, обучители и посланици. Обикновено с продължителност от 2 до 4 дни.

Обученията за ниво лидерство позволяват на организацията да мащабира и поддържа инвестициите си в изграждане на култура и способности не само за клиентска ориентираност, но и за гъвкавост и устойчиви иновации. Целта на този модул е ​​да доразвие уменията на някои практикуващи, които са подходящи и желаят да поемат по-голяма роля в организацията.

За кого е: 

/ Мениджъри, готови да поемат по пътя към творческо лидерство в услуга на служителите;

/ Експерти по корпоративни обучения;

/ Скръм мастъри или други вътрешни фасилитатори и двигатели на промяна.

В зависимост от фокуса след това ниво участниците ще могат да:

/ Създават и провеждат обучително преживяване;

/ Планират и фасилитират спринтове и работни срещи (уъркшопи);

/ Действат като посланици на клиентски ориентирания подход в и извън организацията.

Примери от обучения по клиентски ориентиран начин на мислене?

Как създаваме виртуално обучение?

Пренесохме цялото обучително преживяване онлайн, използвайки интерактивни и ефективни средства за дигитална колаборация като интерактивни бели дъски и ”breakout” стаи за екипна работа.

Тествахме над 20 различни платформи и комбинации, за да можем да създадем ефективно и смислено преживяване в дигитална среда, доближаващо се максимално до това на живо. Направихме вътрешни тестове, тестове с клиенти и адаптирахме портфолиото си за дистанционна работа и фасилитация. Част от клиентите, които ни се довериха в процеса, са Accenture Global, Deutsche Telekom, Telenor, Roche, Raiffeisen Bank и други.

Как създаваме обучение по мярка за екипа?

Като бизнес редизайнери знаем, че всяка индустрия и всеки екип имат своите уникални предизвикателства и че приложимо решение за всички не е добра стратегия. Затова, когато започваме дизайн на обучение, много държим на работа с клиента, т.нар. съвместно създаване. Целта е обучението да е така построено, че да работи за конкретната задача, но да отчита и днк-то на компанията, процесите ѝ и начина на работа.

Клиентски ориентираният подход е пряк път към гъвкавостта, но ако искате да обърнете специално внимание на превръщането на вашата компания в бърз и демократичен организъм, проверете как правим редизайн на нагласи за гъвкавост. Нашата програма за обучение по творческо мислене и иновации ще отговори как да впрегнем таланта да иновира.

Не сте сигурни дали обучението за гъвкав начин на работа е правилният избор за вас? Нашите програми за творчески и системен подход в иновациите и гъвкав начин на работа ще повишат скоростта на екипите и емпатията им към потребителите, за които създават иновативни решения. Или можете да започнете с пре-дизайн. Това е 1-часов уъркшоп, в който съвместно ще изведем нуждите и желаните резултати от едно обучително преживяване. За да ви изпратим презентация или да резервирате безплатна едночасова индивидуална сесия, пишете ни на hello@launchlabs.bg.