Истории за редизайн:
Устойчиво внедряване на гъвкави практики

при дигитализация

· redesign stories,work,sprint case studies,training case studies

“Истории за редизайн” е серия от статии показващи процеса на редизайн на 5 от нашите ключови клиенти. Всяка история ще ви поведе по техния индивидуален път към иновативна и гъвкава организация и ще ви покаже как те промениха своите нагласи, преживявания и пространства. Последвайте целия процес към постигане на гъвкава организация в шестте истории от рубриката в нашия блог.

Когато говорим за дизайн мислене, ние не просто имаме предвид още една обещаваща методология. Нашата цел е да вдъхновим бизнеса да се отвори към отговорните иновации - модел за създаване на стойност, въртящ се около нуждите и преживяванията на клиента. През последните десет години много компании вече направиха първите стъпки във възприемането на гъвкавите методологии, а някои вече се възползваха от предимствата на бързото им интегриране. Такъв е случаят с Konica Minolta България.

Още през 2014 г. Konica Minolta Inc. обяви решението си да се трансформира от доставчик на печатни решения към компания, свързваща хора и технологии за успешна дигитализация на работните процеси. Преминаването от продукт към услуга е ключова стъпка за всяка компания и с това стана ясно, че Konica е предприела по неутъпкан път към нови начини за предоставяне на стойност на света. Тази трансформация означава ново позициониране на марката, нови предложения и нови процеси. Но най-важното - означава и нова корпоративна култура за всички подразделения на Konica по света. За българския офис това също означава редизайн, задаващ въпросите: Как да разясним тази промяна на служителите? Как те биха могли да я отразят? И най-важното - как Konica Minolta България може да възприеме един по-иновативен и ориентиран към клиентите подход за предоставяне на по-добри клиентски преживявания?

Тук Елена Дречева, изпълнителен директор на Konica Minolta България, влиза в контакт с Елина Желева, директор на launchlabs Sofia. След няколко съвместни срещи, компанията ни бе избрана, за да достави силно практична обучителна програма, която да ангажира ръководството и работната сила на Konica Minolta. Целта на програмата бе да се създадат посланици в компанията, които успешно да ръководят проекти за вътрешно създаване на иновации и услуги, ориентирани към клиентите.

Последва подход в две фази: обучение по въвеждане в основните принципи на дизайн мислене, проучване на клиенти и спринтове за иновации, последвано от коучинг на базата на проекти с поредица от кратки тренинги. Проектите бяха избрани да отговорят директно на предизвикателствата пред Konica Minolta - пазарна диференциация и преход на съществуващи клиенти към нови предложения на компанията. Повече от 100 иновативни идеи за подобрена пазарна диференциация и подобрен жизнен цикъл на клиентите бяха разработени по време на тази фаза на „обучение“. Всички те, базирани на действителни интервюта и прозрения, идващи от реални клиенти.

Положителните отзиви не закъсняват.

“Това, което наистина се открои в нашето партньорство, беше, че хората видяха реални осезаеми резултати след обучителните сесии. Екипът на launchlabs успя да изгради истинска връзка с всички участници в програмата и да им помогне успешно да израснат в ролята си на посланици на иновациите.”, посочва Елена Дречева.

Фактор, допринасящ съществено за този успех, е бързото темпо, с което на екипа се налага да приложи на практика това, което току-що бе научил. Оказва се, че в същия момент Konica Minolta България иска да създаде нов шоурум. Прилагайки наученото от обученията с launchlabs, един от екипите провежда проучване с клиенти и служители. Прозренията, които излизат се отразяват директно върху прототипа за нов шоурум на зелена тема, наречен Nature Hall (Природна зала), който е в унисон с постоянно развиващата се политика за Корпоративна социална отговорност за зелена компания на Konica Minolta Inc. Природната зала е въплъщение на устойчивия офис - среда, изпълнена със зеленина, природни звуци, приятни натурални аромати и специален ъгъл, изпълнен с дневна светлина. Но освен всички значителни интериорни промени, новият шоурум предлага и функционално по-добро изживяване за клиентите на Konica Minolta. Това го превръща в успешен и много важен канал за демонстриране на трансформацията, през която компанията преминава и нейните нови услуги. Не е изненадващо, че отзивите на клиентите за този шоурум са изпълнени с позитиви.

Отзивите на потребителите също така подпомагат Konica Minolta България в по-доброто разбиране на нуждите и поведението на целевата клиентска група. Екипът създава нова клиентска персона - архетип на тяхната потребителска база. С ясно разбиране от новосъздадената персона, Елена Дречева и нейният екип успешно оптимизират цялостния процес по запознаване на съществуващите си клиенти с най-новото си портфолио, превръщайки процеса в ефективно и приятно изживяване.

Нещо повече, компанията успява да разшири портфолиото си и наистина да се открои не само като пионер, но и като гъвкав бизнес, който се е научил да се вслушва в своите клиенти. И с лекота, те успяват да създадат нови инициативи, като тази да накарат своя логистичен партньор да предлага услугите им директно на своите външни клиенти. Много подобни успехи последват.

В момента Елена Дречева и нейният екип излъчват увереност относно глобалната несигурна ситуация. Елена казва, че благодарение на многобройните продуктивни навици, които тя и нейният екип са формирали след обученията - да бъдат готови да итерират, да правят солидни проучвания и истински да слушат клиентите си - несигурността избледнява.

“Чрез изследване, прототипиране и тестване можем да видим какво работи с много по-бързи темпове.”

Ясно е, че сериозният успех идва само след като се предотврати завръщане към старите навици. Ако първоначалният ентусиазъм след тренингите не бъде разпален чрез мотивиране и преднамерено прилагане на новите инструменти, хората ще се върнат в зоната си на комфорт. Елена и Елина са много внимателни за това и двете са инвестирали в различни дейности, за да стимулират хората в Коника Минолта да продължат пътуването си.

“Когато волята за промяна е автентична, нашата отговорност като партньор за редизайн на бизнеса е да подкрепяме компаниите, дори когато официалната работа е свършена. И Konica Minolta България демонстрират, че наистина искат да приложат по-цялостен и ориентиран към човека подход, за да създават значими и устойчиви иновации”, казва Елина. Поради тази причина launchlabs София винаги ще бъде на разположение, за да помогне на Konica Minolta България за разпространението на духа на редизайн в цялата компания.

Забележително е да виждаш как хората се преоткриват чрез работата си и как чрез това, цяла компания като Konica Minolta се трансформира от доставчик на хардуер в агент на дигитална трансформация., завършва историята Елина.

---

Автор: екипът на launchlabs София