Програма за иновации за екип от бизнес анализатори

Ръководството на Accenture Advanced Technology Center в България имаше за цел да създаде общо и по-задълбочено разбиране на дизайн мисленето като ключово умение за иновации, представено в работната рамка за открояващи се резултати FORM.

Конкретните цели бяха да се подготви екип от бизнес анализатори и мениджъри, които да създават и фасилитират уъркшопи с клиенти и по този начин да повишат стойността на Accenture на местния пазар.

задание

Да се подготви екип от бизнес анализатори, които да използват свободно дизайн мисленето в работата с клиенти.

нашият подход

5 модула от 4-часови онлайн сесии, фокусирани върху практическото приложение на методологията, последвани от помощ за внедряване на инструментите.

Обучението започна с интерактивно въведение в дизайн мисленето, за да се зададе цялостната рамка и след това последва фазите на типичен спринт, като всеки модул се фокусира върху основните инструменти, използвани в тази фаза. След всяка сесия участниците имаха специфична домашна работа, използвана като входяща информация за следващата сесия.

Всеки от модулите включваше обширни част, посветена на преговор, където участниците представяха реалното приложение на инструментите, покрити в предишния модул.

Програмата беше завършена от сесия за планиране, където участниците начертаха как и къде ще приложат инструментите и подходите, преживяни в обучението.

продължителност

1 месец

резултати

Екип от 10 бизнес анализатори, използващи в пълна степен методологията в своите проекти и ежедневна работа.

фактори за успех

Пълна отдаденост от ръководството на Accenture ATC в подкрепа на създаването на персонализирана програма. Оптимално разпределение на натоварването в рамките на един месец. Един фасилитатор, работещ индивидуално с един под-екип.

какво казва клиентът за нас

"Обратната връзка от колегите е само позитивна. Не мисля, че сме правили подобно обучение." - Светлин Халваджиев, Мениджър

Научете повече за нашите обучителни програми за промяна на нагласите тук и как може да бъде приложен във вашия бизнес.