III. Изкуството

да гледаш напред:

гъвкавостта като част

от визията ни

за бъдещето

От въведението разбрахте, че разглеждаме гъвкавостта цялостно - на организационно ниво, в рамките на екипите и на човешко ниво.

В част I. Вкоренена в миналото: Гъвкавостта като част от корпоративната култура и в част ІІ. Силна в настоящето: Гъвкавостта като част от човешкото преживяване споделихме вдъхновяващи примери и лесни, практически инструменти за интегриране на гъвкави практики на всички нива в организацията, свързани с културата и човешкото преживяване.

Сега нека направим същото и за предвиждането на бъдещето!

Инертността е сред най-големите страхове за много съвременни организации. В днешната динамична реалност хората изискват новости на всеки час, така че иновациите стават жизненоважни за стабилността на всеки бизнес. А за да създадем смислени, трябва да надникнем отвъд тук и сега.

Мисленето за бъдещето получава все повече и повече признание през последните години, като си проправя път в стратегическите и дизайн звена в различните индустрии. И както професор Рене Рорбек и консултантът на Deloitte Ménès Etingue Kum потвърждават в своето изследване, има твърди доказателства, че стратегическото предвиждане е пряко свързано с лидерската позиция в индустрията, увеличаването на приходите и пазарния растеж.

Страхотен пример за това как мисленето за бъдещето помага на компаниите да изпреварят пазара си е смелият стратегически скок на Stora Enso - компания лидер на свиващия се пазар за производство на хартия, която инвестира в пълна трансформация на портфолиото си към възобновяеми материали и устойчиво производство на опаковки, предвиждайки световните тенденции.

Ако не сте запознати със стратегическото предвиждане, ето няколко идеи как да го въведете във вашата организация.

Как това се превежда в екипна среда?

За да погледнем от тук и сега към бъдещето е нужно да имаме ясна и споделена визия за това къде искаме да бъдем. Често в разгара на интензивен проект, забиваме в горещите проблеми, губейки от поглед голямата картина. Ето няколко полезни практики, които да помогнат на екипа да не губи перспектива:

  • винаги започвайте със стратегическото намерение. Избираме да говорим за намерение, а не за цел, тъй като намерението предполага колаборативност и отдаденост на усилията на екипа към споделена визия за бъдещето. Ето как можете да формулирате намерението си като екип. Уверете се, че е формулирано по активиращ начин и е ограничено във времето.
  • редовно сканирайте за сигнали за промяна, които могат да повлияят на посоката ви на развитие. Усещането на потенциални тенденции или външни фактори на промяна на ранен етап не само ви застрахова, че визията ви е уместна за бъдещето, но също така измества перспективата ви към по-смели и креативни хоризонти и подхранва нагласата за растеж в организацията.
  • проследявайте прогреса по визуален начин, за да гарантирате бърз, лесен и прозрачен преглед на текущ статус, предстоящи етапи, потенциални затруднения и отговорници. Можете да използвате един или няколко от всевъзможните инструменти за управление на проекти и допълните с пътна карта на проекта, редовни екипни срещи и синхронизиран екипен календар.

Как да го интегрираме в личния си живот?

Няма значение колко добре е формулирано намерението на екипа за бъдещето, ако не ви засяга на лично ниво. Ако успеете да го пречупите към себе си, ще видите неочаквани възможности за личностно развитие, което може да подпомогне екипа и да даде по-дълбок смисъл на работата ви.
Осмислянето на бъдещето е итеративен процес, който често носи безпокойство и несигурност. Ето 3 стъпки, които ще ви помогнат да останете центрирани и мотивирани винаги, когато се сблъскате с промяна:

  1. Започнете, като се свържете с вашето намерение за бъдещето. Помислете какво означава то за вас. Създайте образ в главата си, като използвате всичките си сетива. Когато визуализацията стане силна и жива, изберете един или повече елементи от нея и ги внесете в ежедневната си среда - това може да е визуална дъска, която да поставите на бюрото си, картинка, която да залепите на бележника си, песен, която да си пускате в началото на всеки работен ден, парфюм с припомнящ аромат... всичко, което ви напомня за бъдещето, към което се стремите.
  2. Приемете, че за да се движите в смислена за вас посока, може да се наложи да се откажете от пътя, по който сте вървели до този момент. Ето една практика за пускане на ненужното, която може да опитате.
  3. Пригответе се да се сблъскате с неизбежно чувство на несигурност. Въпреки че разума ни казва, че излизането от зоната на комфорт помага за растежа ни, подсъзнанието ни винаги опитва да избегне подобни ситуации. Приемете, че не можете да избягате от непознатото - единственият път напред е точно през него. Тук можете да намерите някои практики, които могат да ви помогнат да продължите смело напред.

Заключителни думи

Надяваме се, че горните съвети и примери са ви доказали, че въпреки че напоследък се пренебрегва, гъвкавостта е безспорно качество и умение, което е от решаващо значение за оцеляването в напрегнатите ни дни и за процъфтяването в славното ни бъдеще.

Не забравяйте, че резултатите идват, когато практиките се прилагат редовно, независимо дали са индивидуални, екипни или организационни. Последователността и повторението се превръщат в устойчиви рутинни практики, които носят много ползи - както психически, така и физически.

Превръщането на гъвкавостта в навик за вас и вашите колеги на работното място е начинът да станете все по-адаптивни, гъвкави и устойчиви на промени, но винаги автентични на своята идентичност.