II. Силна в настоящето:

гъвкавостта като част

от човешкото

преживяване

От въведението разбрахте, че разглеждаме гъвкавостта цялостно - на организационно ниво, в рамките на екипите и на човешко ниво.

В част I. Вкоренена в миналото: Гъвкавостта като част от корпоративната култура споделихме вдъхновяващи примери и лесни, практически инструменти за интегриране на гъвкави практики на всички нива в организацията, свързани с културата .

Сега нека направим същото и за човешкото преживяване!

Първият и най-основен принцип на две от любимите ни методологии е, че хората са на първо място. И докато в дизайн мисленето когато говорим за хора, най-често посочваме потребителите, то в гъвкавите методологии фокусът несъмнено остава върху служителите.

Затова днес бихме искали да ви предложим няколко техники, които да подпомогнат вас и вашите колеги да запазите своята човечност дори в моменти на интензивна промяна или периоди на прекомерна динамика и стрес.

Една вдъхновяваща история за ориентираната към човека гъвкава корпорация е тази на Lego, които поставят човека в центъра всички свои дейности по ясен, прозрачен и целенасочен начин.

Как това се превежда в екипна среда?

Вече споменахме ритуалите и доверието като основни фактори за нивото на гъвкавост в екипа, но кои са другите предпоставки, ориентирани към човешкото преживяване?

Според Гугъл кой е в екипа има много по-малко значение от това как членовете на екипа си взаимодействат, структурират работата си и виждат приноса си. А ето ги 5-те динамики, които разграничават най-добре представящите се екипи, независимо от тяхното разнообразие:

  • психологическа сигурност = доколко всеки в екипа е склонен да поеме на риск, да признае допусната грешка, да зададе въпроси или да предложи нова идея;
  • надеждност = степента на поемане на отговорност, ръководене и навременно завършване на работата;
  • структурна яснота = предоставянето на ясни роли, цели и план за членовете на екипа;
  • значение = внасяне на чувство за цел;
  • въздействие = яснота как работата на член от екипа допринася за постигането на положителна промяна.

Има много малки ежедневни действия, които, ако се предприемат редовно, могат да увеличат тези екипни динамики и да осигурят силни и устойчиви връзки между тях. Ето някои идеи:

За да осигурим повече психологическа сигурност в екипа, можем да:

За да осигурим повече структурна яснота в екипа, можем да:

  • прилагаме консистентна рамка за целеполагане спрямо особеностите на екипа. Ето някои примери отвъд по-популярните SMART цели. Любимият ни е този за полагане на близки до сърцето, живи, необходими и трудни цели (HARD goals).
  • дефинираме ясни роли спрямо процесите и начина на работа в организацията, отговорността зад всяка цел и принципа на ротация на роли в екипа. Моделът на Белбин дефинира някои класически, често срещани в бизнес контекст роли. С цел повишаване на гъвкавостта в екипа, ние смятаме ролята на фасилитатора - онзи, който определя структурата на срещата, гарантира, че всички са подготвени предварително и следи за продуктивността на дискусиите - за незаменима.

Как да го интегрираме в личния си живот?

Можем да действаме съпричастно и истински човешки - както към себе си, така и към другите - единствено когато изцяло присъстваме в настоящия момент. Предизвикателно е в наше време да концентрираме пълното си внимание в едно нещо за повече от няколко минути, въпреки многото ползи, които задълбочената работа носи, защото често задачите, които изискват от нас 100% фокус носят известна степен на трудност и неудобство, и които подсъзнателно се опитваме да избегнем.
За това ето един лесен модел, който можете да следвате, за да увеличите умението си за справяне с този дискомфорт и провеждане на продуктивна фокус-сесия:

  1. Тук са събрани няколко бързи практики за центриране и заземяване, с помощта на които да влезем по-бързо в състояние на преднамерена и задълбочена концентрация. Изберете си една и я направете за минутка в началото на фокус-сесията.
  2. Решете точно колко време ще останете в тази фокус-сесия - ако имате нужда, си сложете таймер. Не е нужно да влизате в цикъл от фокус-сесии подобно на помодоро практиката - дори една или две на ден ще повишат цялостното ви присъствие, внимание и ефективност.
  3. Направете си списък със задачи за разсейване - всяко нещо, което ви се иска да проверите - от имейла ви, през часовете в които дават филма, който искате да гледате на кино през уикенда, до това какво ще е времето утре - запишете в един списък, през който може да преминете след като приключите с фокус-сесията си. Още по-добре - отделете си няколко минути, в които единственото ви задача да бъде да минете през отделните елементи в разсейващия списък и след това продължете с чисто съзнание към следващите си ангажименти.

А най-хубавото е, че прилагането на която и да е от тези практики ни центрира в настоящия момент без значение от обстоятелствата и ни помага да сме по-ефикасни и да присъстваме по-пълноценно в задачите си независимо дали се захващаме с усамотена работа, влизаме в среща или споделяме вечеря с любимите си хора. По този начин не просто да се държим по-човечно със себе си и с близките си, ами и ставаме по-устойчиви на стреса и по-гъвкави в способността си да се справяме с предизвикателства.