I. Вкоренена в миналото:

гъвкавостта като част от

корпоративната култура

От въведението разбрахте, че разглеждаме гъвкавостта цялостно - на организационно ниво, в рамките на екипите и на човешко ниво.

Сега нека се потопим в темата за културата.

Когато в launchlabs Sofia говорим за гъвкавост, се опитваме да погледнем темата в цялост - на ниво организация, в отделните екипи, та дори на ниво индивидуален служител. За да става една организация по-гъвкава, напредък във всяко едно от тези три нива води до положителни промени, а обединени те имат синергичен ефект.

Спомене ли се думата “гъвкавост”, често пъти се прави асоциация с високо ниво на адаптивност към ежедневните предизвикателства. Факторите, които подпомагат да сме силно адаптивни дългосрочно, запазвайки идентичността си, са:

  • солидни и автентични основи,
  • стабилни и разбираеми процеси,
  • споделена и ясна перспектива за бъдещето.

Не веднъж сме казвали, че истински гъвкавите организации са тези, които комбинират устойчивост и бързина. Всеки знае как да прави добре едното или другото, но предизвикателството е в постигането на баланс между двете. За целта е важно да имаме стабилни основи, на които стъпваме - като организация, екип и личности - или иначе казано, като култура.

Културата не е нещо, което може да се фалшифицира или да се вземе назаем отвън. Същото важи и за гъвкавостта: гъвкавите екипи и организации не се изграждат за един ден, а по-скоро преминават през динамични трансформации често и непрекъснато, чрез постоянно експериментиране, анализ и подобрение. Гъвкавостта е нашата способност да се променяме без да губим равновесие, което неизбежно се отнася и за организационната култура като цяло - нещо непреходно, но винаги в движение.

Любим наш пример за гъвкавост в организационната култура е наръчникът на Valve за нови служители [Valve]. Въпреки че не е съвсем актуален и динамичният му формат предполага да търпи промени и нововъведение непрекъснато, наръчникът поставя вдъхновяваща отправна точка за всеки новодошъл в компанията, който на свой ред има правото да бъде активен участник в еволюцията на културата във Valve.

Как това се превежда в екипна среда?

Културата ни днес е резултат от редовните ни действия в миналото, а екипната култура е също толкова важна, колкото организационната. Променяйки настоящите си екипни ритуали, можем да заздравим основите на култура, която подпомага гъвкавост и устойчивост.

Незаменима практика в този процес е екипната ретроспекция. Тя ни позволява да адресираме екипни нужди, напрежения и победи и заздравява връзките между членовете - ето малко повече информация за ползите от ретроспекциите и възможни формати, както и съвети за фасилитирането й.

Важна част от гъвкавата култура е доверието, така че препоръчваме отделянето на малко, но безценно време за дейности, които заздравяват междуличностните връзки поне веднъж на няколко месеца. Ето няколко примера как може да стане това:

Как да го интегрираме в личния си живот?

В неспирния поток от задачи и проекти сме изкушени да бързаме напред, разрешавайки поредния проблем, доближавайки се до следващата цел. Неусетно започваме да влачим със себе неприятни усещания - срам, вина, разочарование, болка, обида… Все неща, за които не си струва да спираме, защото по-важни неща ни дърпат напред и не ни оставят миг почивка. Не спираме дори, за да отпразнуваме постигнатите цели, останали зад гърба ни. Често се случва да не забележим кога товарът ни е станал прекалено голям, а тежестта не просто забавя устрема ни, ами вече дори е способна да ни събори.

За щастие не е нужно да стигаме дотам. Има лесни техники за превенция, които ни позволяват бързо да обработваме трудностите, през които преминаваме и да си дадем момент на празнуване на успехите. Представете си ги като станция за вода по време на маратон: състезателят се забавя за момент, без да се налага да спре напълно, и давайки си възможност за няколко важни глътки, продължава с по-стабилна крачка напред. Техниките, описани по-долу, засилват личната ни гъвкавост и устойчивост. Това са няколко ключови и благотворни метода, с които може да експериментирате:

  1. Лична ретроспекция
  2. Редуване на фокусирано действие с подходяща почивка. Ако искате да разпускате по-качествено и да се почувствате по-енергични вследствие, може да прочетете повече за различните видове умора и истински разтоварващата почивка.
  3. Ежедневно активиране на парасимпатиковата нервна система посредством блуждаещия нерв - ето няколко техники, придружени с обяснение по какъв начин работят.