Биляна Богданова

коя съм аз

Мастър в: design thinking (дизайн мислене), systems thinking

Фокус: дизайн и фасилитиране на обучения, брейнсторминг и генериране на идеи, разказване на истории / презентиране на продукти и услуги

Брой проведени уъркшопи: > 20

Брой реализирани проекти: > 10

Индустрии: банки, образование, фармация, НПО сектор, ИТ, консултиране

Аз съм Биляна и от дете обичам да слушам другите и да наблюдавам поведението им и как си взаимодействат. Продължавам да го правя всеки път, когато се намирам сред хора, като особено ме привличат далечни места, чужди култури и различния начин на живот. В миналото си много повече чувствах липса на увереност да изразявам себе си, отколкото тихо да събирам знание и беше огромна изненада дори и за мен, когато по-късно в живота ми не просто имах силно вътрешно желание да споделя това знание, но се оказах и естествен добър разказвач на истории.

Винаги съм била добра в концептуализирането и анализирането на информацията иструктурирането на процеси – нещо, което хората обикновено не свързват с креативност. Аз обаче искрено вярвам, и практиката ми го е доказала, че иновациите и добрите идеи се случват между хаоса и реда. Богатият ми опит в развитието на бизнес проекти и маркетинга ми даде този баланс между системния подход и хаотичната креативност. Когато за пръв път се срещнах с дизайн мисленето, това за мен беше отварящо съзнанието преживяване и началото на ново приключение. То прекрасно надгради върху предишния ми опит и свърза липсващите дотогава парчета.

Искрено вярвам в силата на сътрудничеството и колективната интелигентност и че всеки човек притежава способността да създава. Изграждането на човешки-ориентирана среда, продукти, услуги и процеси е ключово за отключването на човешкия потенциал и добавянето на смисъл и стойност.

трите най-важни професионални проекта

Проект, който реализирах за една неправителствена организация в Африка, като бях ментор на местни социални предприемачи и помагах на различни бизнеси да постигнат финансова устойчивост. Това беше изключително удовлетворяващ проект за мен, тъй като видях как работата ми трансформира местния начин на работа, промени поне малко от съзнанието им и подобри живота им.

Имах главна роля в стартирането и развитието на афилиет в маркетинг бизнеса на щатския пазар на рекламна агенция от България във време, в което интернет базираните проекти и дигиталния маркетинг бяха все още в графата „извънземни неща“.

Да бъда част от екипа, който организира събитието Reinventing Organizations в България – една вдъхновяваща конференция и единствената за споделяне на знание и обмяна на практики за ориентирани около човека подходи и човешкото щастие на работното място.

най-голям провал и научени уроци

Чаках твърде дълго преди да напусна корпоративния свят. Беше прекалено плашещо за мен да напусна сигурния бряг и загубих години от живота си – време, което можех да отдам да намеря смисъла и удовлетворението от професионалния си живот, които тогава търсех.

Основният научен урок: Да предприемам по-смели стъпки и винаги да се доверявам на вътрешния си подтик и интуиция.

в неделя ставам рано за да...

правя йога или медитация и да се насладя на едно лежерно и дълго сутрешно кафе.