Дизайн мислене за глобален IT лидер

· training case studies,work

През 2015 г. започва нашата комплекса обучителна програма по дизайн мислене на международния екип на Accenture Global - над 450 000 служители, работещи в офиси в Европа, Северна Америка, Азия, Африка и Южна Америка. За постигане целта, съвместно създадохме различни обучения и ги подредихме в различни нива, според напредъка и целта на конкретните служители.

задание

Да се обучи 100% от работната сила на компанията (450 000 служители) в методологията Дизайн Мисленето.

клиент

Accenture

нашият подход

Комплексната програма се състои от различни тренинги и модули - еднодневно въведение в дизайн мисленето (DTI); тридневна Академия по дизайн мислене (DTA); двудневно дизайн мислене обучение за фасилитатори и инструктори (DTFI), както и онлайн коучинг. Прилага се поетапно на различните екипи и офиси на компанията в цял свят.

продължителност

Програмата започна през 2015 г. и продължава и в момента.

ключови резултати

10 000 обучени служители на глобално ниво в САЩ, Европа и Азия.

фактори за успех

Обучителен подход с променлив мащаб, фокусиран върху създаването на вътрешна база от фасилитатори и инструктори в Accenture Global.

защо Accenture инвестира в дизайн мислене?

Исторически Accenture е лидер в разработването на софтуерни решения и бизнес консултирането. Но в свят с нарастващо присъствие на технологии свят, където тези умения стават все по-достъпни, Accenture искаше да се открои като истински спътник в стратегическото консултиране и иновациите. Затова компанията си постави за цел да допълни експертизата си в изграждането на конкретни решения за клиенти с такава, необходима за създаване на бъдещи иновации съвместно с клиенти и крайни потребители.

Като част от това усилие за глобална трансформация, дизайн попадна сред ключовите методологии, разполагащи с правилните инструменти за по-дълбоко разбиране на нуждите на крайните потребители и бъдещите тенденции, както и за съвместно създаване и бързи експерименти в междудисциплинарни екипи. Accenture взе стратегическо решение за прилагане на дизайн мисленето като едно от основните умения в организацията. През 2015 г. стартирахме поредица от демо обучения, които бяха счетени за голям успех и бяхме избрани като дългосрочен партньор за глобалното внедряване на дизайн мисленето в рамките на Accenture.

огромният мащаб на проекта и как се справихме?

С 459 000 служители в 130 страни по света, Accenture е една от водещите световни консултантски компании. С разнообразната си експертиза, те работят с клиенти в 200 града и в повече от 40 индустрии, както и във всички корпоративни отдели. Всички тези хора – с различен културен и професионален произход и ежедневни задачи – трябваше да бъдат въведени, вдъхновени и квалифицирани в дизайн мислене. За да постигнем резултатите, които Accenture търсеше, трябваше да създадем интелигентна програма за обучение, която бързо и ефективно да повиши осведомеността относно дизайн мисленето в организацията и да подготви квалифицирани вътрешни инструктори и фасилитатори, които да пренесат инициативата в още по-голям мащаб.

Съвместно изготвихме многопластова програма с три основни елемента:

/ Еднодневно въвеждане на дизайн мислене за мениджмънта (DTI)

/ 3 дневна академия за дизайн мислене за служители (DTA)

/ 2-дневно дизайн мислене за фасилитатори и инструктори (DTFI)

В допълнение, квалифицирането е подпомогнато от онлайн коучинг и достъп до платформи за самообучение и споделяне на знания.

резултатът: иновация в ДНК-то на компанията

Програмата е изключително популярна както сред ръководството, така сред служителите и обученията ни постоянно получават най-високите оценки. Тя позволи на иновациите да се превърнат в централен акцент в портфолиото на услугите на Accenture. Интензивният 3-дневен академичен формат е особено популярен и допринася за превръщането на клиентско ориентирания дизайн и съвместното създаване в начин на мислене, както в рамките на организацията, така и при работа с клиентите.

Досега близо 10 000 аксенчърци са участвали в програмата – и броят все повече нараства. Покрихме основните центрове в Европа, Азия и САЩ, но също и части от Африка и Южна Америка.

Вече сме във фазата, в която Accenture има нарастващ брой от добре обучени от вътрешни фасилитатори и инструктори, които съвместно провеждат сесии с нас и скоро ще поемат обученията в свои ръце самостоятелно.

Научете повече за нашите обучителни програми за промяна на нагласите тук и как те могат да бъдат полезни за вашия бизнес и екип.