Нови услуги с добавена стойност

· work,sprint case studies

Клиентът ни ING се свърза с нас заради обявен вътрешен конкурс за иновации, който беше глобален между всички офиси на банката. ING България искаше да предложи иновативна идея за банкиране в B2B сектора.

задание 

Създаване на нови услуги с добавена стойност за бизнес клиенти в МСП сегмента

подход 

8-седмичен спринт

продължителност

март – април 2014

ключови резултати

Успешно обучени 10 служители и 1 една иновативна концепция, предложена на ING Global Innovation Challenge ( подадени предложения)

фактори за успех 

Работа по проект, решаващ реално бизнес предизвикателство, подкрепа от CEO и участието му във всички сесии.

Работихме заедно с клиента 8 седмици и разработихме концепция за дигитална платформа за добавена стойност за МСП. Част от работата ни включваше подробно проучване на клиентите чрез интевюта и фокус групи. Използвахме сторибординг и wirefrаming за да можем да визуализираме новата услуга и канава за бинес моделиране за да опишем стойността, нужните ресурси и потенциални приходи.

ключови резултати

В топ 10 от 1800. Концепцията се прие много добре от CEO-то и беше изпратена в конкурса, което беше избрана в топ 10 от 1800 те иновативни идеи, които бяха представени на глобално ниво.

Година по- късно, повторихме този успех с друг клиент със сходен глобален конкурс за иновации, където подготвихме шест екипа, четири от които бяха избрани да участват на международен финал в Сингапур и един от тях спечели. Спечелилият екип продължи да разработва проекта си във вътрешен акселератор и решението, което те предложиха, в момента се разработва.

Научете повече за нашите редизайн спринтове и как можем да ги приложим за вашите бизнес нужди.