Клиентско ориентиран екип

· work,training case studies,sprint case studies

През 2015 VMware България се свърза с нас с молба да бъде обучен основният екип от 20 инженери в принципите на дизайн мисленето с цел да бъде улеснено справянето с ежедневни проблеми и подобрение на иновативните способности на екипа. В отговор на предизвикателството, приложихме подход, състоящ се от 2 стъпки – въвеждащо обучение, последвано от работа по конкретен проект с цел да променим нагласата в посока клиентски-ориентирано мислене.

задание 

Обучение на основния екип от инженери по иновативно мислене и разрешаване на проблеми.

нашият подход

Въвеждащо обучение по дизайн мислене и работа по реални проекти.

продължителност 

юни – юли 2015 г.

ключови резултати

20 успешно обучени инженери + 4 нови идеи за подобряване на услугата по техническа поддръжка на приложението vCloud Air.

фактори за успех

Работихме по тема от истински проект и получихме подкрепата на CEO и Chief Innovation Officer на компанията.

защо дизайн мислене

Тъй като VMware България съвсем наскоро бяха пуснали на пазара услугите vCloud Air и IaaS, съвсем естествено бяха избрани за тема на второто обучение, основаващо се на конкретен проект. Групата от 20 инженери бе разделена на 4 екипа, които работиха поотделно по разрешаването на проблем, свързан с темата на проекта.

С помощта на коуч, екипът премина през един дизайн спринт и проведе контекстуални интервюта с истински потребители на услугата vCloud Air, изследва пътя на потребителя и изпробва нови идеи чрез бързо прототипиране.

В края на дизайн спринта, 4 нови идеи за подобряване на техническото обслужване на услугата vCloud Air бяха успешно предложени от ръководството на VMware България. В групата се забеляза осезаема промяна в нагласата спрямо клиентите, която беше отчетена от Chief Innovation Officer и обучението бе оценено с 10/10, както от инженерите, така и от ръководството.

Научете повече за нашите обучителни програми за промяна на нагласите тук и как те могат да бъдат полезни за вашия бизнес и екип.