Дизайн стандарт за корпоративни клонове

Според предоставените проучвания, банката има добра бранд познаваемост и се ползва с високо доверие. В този момент, обаче, тя изостава по отношение на модернизация и дигитализация на клоновата мрежа. С този проект банката не търсеше само обновена визия, но и решение, което да интегрира добро клиентско и служителско преживяване и добър интериор.

задание

Създаване на съвременен дизайн стандарт, който интегрира модерна визия и дигитални трендове. Всичко това да е описано в Дизайн книга, която да се използва от банката за модернизирането на банковите си клонове в България.

нашият подход

Дизайн стандартът се тества през три прототипни клона - стандартен, флагшип и флекси. За прототипите избрахме съществуващи офиси, на които им предстои ремонт и такива, които имат проблематично клиентско преживяване. Искахме да решим възможно най-широк спектър от проблеми с новия дизайн.

продължителност 

2 години

резултати

Светъл и модерен дизайн, който предоставя по-добро клиентско и служителско преживяване, комбиниращ дигитални и традиционни банкови услуги с глобални и локални референции.

broken image

фактори за успех

Факторът за успех беше участието на различни заинтересовани страни от банката в добре улеснен процес на съвместно създаване. Всеки — от служителите на клона до изпълнителния директор на банката — можеше да участва в точно определени етапи от проекта. Резултатът беше дизайн стандарт, който беше приет още в процеса на създаването му и с който всички се гордеят.

broken image

Научете повече за Редизайн на пространства: дизайн на ритейл среда и как може да бъде приложен той във вашия бизнес.