HanseLab: новото място за споделена работа на аджайл екипи във Volksbank Lübeck

· space design case studies,work

Volksbank Lübeck претърпяваше трансформация към приемане на гъвкав начин на работа и имплементиране на методологиите аджайл (agile) и дизайн мислене (design thinking). Като част от тази трансформация която включва обучения, промяна на бизнес процесите и организационната структура, се променя и работното пространство. Новото работно място трябва да стимулира креативността, работата в екип, общуването между екипите, прозрачност на процесите.

задание

Създаване на изцяло ново гъвкаво пространство за споделена работа за екипи на Volksbank Lübeck.

клиент

Volksbank Lübeck

нашият подход

Задълбочено проучване на нуждите и нагласите и съвместен брейнсторминг със служителите на банката.

продължителност

6 месеца

резултати

Иновативен, в същото време човешки дизайн, създаден въз основа на детайлно проучване на нуждите и нагласите и съвместен брейнсторминг със служителите на банката. Новият дизайн съчетава напълно нови за банката пространства и дизайн решения със съвсем обикновени социални пространства, които събират хората заедно. Мястото има собствена идентичност, което допринася за ангажираността на служителите както с него, така и с бранда на банката Volksbank Lübeck и региона Hansestadt Lübeck.

broken image

фактори за успех

Възприемане на дизайн мисленето и гъвкавите начини за работа (agile) в банката и положителната нагласа на клиента за съвместно създаване. Проектът се изпълни в партньорство с дизайнерско студио Pool22.

broken image

Научете повече за Редизайн на пространства: дизайн на офис среда и как може да бъде приложен във вашия бизнес.