Ползи от прилагането на гъвкави начини на работа

Как трайно да установим гъвкавост в организациите?
Част II от III

· insights

Как най-лесно и бързо да създадем гъвкавост в компанията и да я използваме за да се справим с кризата? Какви са новите начини на работа в новата ера, които имаме нужда да усвоим? Как тези начини на работа ни помагат да бъдем конкурентноспособни в тази нова ера? Това са въпросите, от които ние в launchlabs Sofia се интересуваме и в тази серия от статии искаме да споделим опита си от последните седем години в изграждането на гъвкави организации.

Различни фактори влиаят върху гъвкавостта на организациите в създалата се ситуация – индустрията, държавното управление, резервът, с който компанията разполага и разбира се размерът и пазарната ниша, която заемат. И въпреки, че тези външни фактори предопределят до известна степен изхода от ситуацията, има вътрешни такива, които компанията може да контролира за да стане по-гъвкава. В част I описахме петте най-важни. Това са лидерският подход, проектната методология, екините ритуали, пространства и платформи, които организацията налага. Въпросът е какви са ползите от гъвкавото управление на хора, проекти и работна среда?

Пътят към изграждането на гъвкава организация е различен за всяка организация. Нормално е компаниите да се движат с различно темпо и да имат свой фокус, но ето какви са ползите, по наши наблюдения, от работата ни със стотици организации през последните седем години. Това са ползи, които се появяват при бизнеси от различен вид и мащаб – от наистина големи и иновативни ИТ корпорации като Accenture, до международни банки, телеком и фарма компании като RaiffeisenBank, Telenor и Roche, до локални МСП, които са преминали през бизнес редизайн към гъвкави организации.

/ по-бързи проектни цикли

Организациите, които прилагат съвременни гъвкави методологии за управление на проектите си, съкращават тяхната продължителност в някои случаи до десет пъти. Най-добри резултати се получават когато компаниите използват микс инструменти от различни практики като дизайн мислене, скръм и сървис дизайн. Задължителните инструменти са тези за управление на екипната комуникация и задачите, както и тези за бързи клиентски проучвания и тестове. Когато валидирането с клиенти стане неразделна част от проектния цикъл, се намаляват и “отпадъчните разработки” – частични или пълни разработки на решения, от които клиентът няма нужда. Това могат да бъдат ненужни функционалности в дигиталната платформа, неадекватна комуникация на нов продукт или услуга, или изцяло ново решение, за което няма пазар.

/ канализирана креативност

Гъвкавите организации се радват на лидери, които наистина водят, а не управляват, или дори по-лошо – микро-управляват. Това мотивира екипната и индивидуалната креативност. Дейности, типични за гъвкавите организации, като работа на терен, клиентски интервюта и наблюдения, бързо прототипиране и тестване с клиенти също допринасят за развиване на креативното мислене. Тези активности канализират креативността в правилната посока – разрешаването на истински важните проблеми. И не на последно място, добре проектираните гъвкави пространства и платформи, съществено допринасят за генерирането и управлението на креативната енергия в организацията.

/ повишена увереност и самостоятелност

В launchlabs Sofia сме работили с много гъвкави екипи и сме забелязали как те видимо израстват след първите няколко спринта. Стават по-уверени в определянето на границите и фокуса на проекта; в разговорите с клиенти; в развиването на нестандартни идеи; в извличането на конструктивна обратна връзка и превръщането й в решение, което отговаря на очакванията на потребителите. Първите спринтове обикновено са много трудни, тъй като се случват твърде много неща – нови инструменти и похвати на работа, различна екипна динамика, високи очаквания. Поради тази причина, препоръчваме в началото екипите да работят с помощта на опитен мултидисциплинарен коуч, който може да им помогне да изградят увереност и самостоятелност за бъдещи проекти. С негова помощ екипът може да развие умения за планиране на спринтове и определяне на обхвата им, за управление на екипните срещи и комуникацията в екипа, и правилното използване на различните инструменти за постигане на резултати.

/ по-въвлечени в работата

Разликата в ангажираността на хората в организации, които са въвели гъвкави начини на работа, спрямо компании, които не са, е видима. Гъвкавите организации се радват на по-активни и щастливи служители. Причините за това са две. Първата е, че гъвкавостта изисква непрестанно следене на пулса на потребителите. Този силен фокус върху нуждите на клиентите и контакта с тях, позволява на служителите да разберат защо вършат това, което вършат и да осъзнаят колко са важни за организацията. Смисълът, който намират в работата си, ги ангажира повече, отколкото каквито и да било стандартни стимули. Втората причина е свободата. Гъвкавостта изисква служителите да имат повече свобода – не абсолютна свобода, а облечена в рамка с ясни цели – тя позволява на служителите да решат как, кога и откъде да си вършат работата. Това води до повишаване на отговорността и нивата на взаимопомощ между хората в компанията.

/ разширено разбиране на бизнеса

Участието в спринтове дава широка перспектива за кратко време. В рамките на един спринт служителите се запознават с проблемите на пазара, предизвикателствата във вътрешните процесите и конфликтните нужди на различни заинтересовани страни. Те успяват да видят голямата картина и това носи изключителна стойност на мениджмънта. В бъдеще лидерите могат по-конструктивно да обсъждат предизвикателствата пред бизнеса и да комуникират нови стратегически решения, дори такива, които не са популярни. Още един пример за това как знанието е емпатия.

Гъвкавите организации работят по-бързо и предлагат по-добри решения от конкуренцията, те имат по-активни и ангажирани служители, които работят в синхрон с мениджмънта. Изграждането на такива организации е единственият устойчив начин за бързо справяне с кризата и инвестиция в готовността ни да посрещнем следващата извънредна бизнес ситуация.

В launchlabs Sofia ние помагаме на компаниите да преминат имено през този процес, който ние наричаме бизнес редизайн и да станат по-гъвкави. Осигуряваме обучения на екипите и лидерите, и променяме организационните процеси и средата на работа. Създали сме редизайн програми за стотици организации по света и у нас за да могат те да бъдат по- успешни. Ако и вие имате интерес, пишете ни за да организираме едночасова pro bono консултация.

Тази статия е част от трилогия на тема “Нови начини на работа за новата ера”, подготвена от launchlabs Sofia специално за БАУХ и предстоящата онлайн конференцията Agile HR. В част I дефинираме какво всъщност представляват тези нови начини на работа, които правят организациите по-гъвкави. В част II ще проследим как те помагат на организациите не просто да се адаптират, а да иновират, а в част III ще предоставим лесни практически съвети за действие в тази посока. Очаквайте ни и с презентация и интерактивен уъркшоп по време на самата конференция.