Изграждане на дизайн лидери във всеки пласт от компанията

Заданието към Лончлабс София беше да работи съвместно с екип Човешки ресурси (ЧР) и да предложи практична стъпкова програма за развитие лидерските умения на регионалните мениджъри, която да се внедри като част от Лидерската академия, разработена от ЧР.

задание

Като лидери от обучените мениджъри се очакваше:

/ да създават съвместно с хората.

/ да умеят да слушат и да говорят.

/ да боравят с инструменти за анализ и дефиниране на проблеми

/ да знаят техники за активиране на съвместната работа и креативното мислене.

/ да умеят да фасилитират срещи,

/ да събират и да дават обратна връзка

/ да планират проекти, а да вдъхновяват хората да работят по тях.

клиент

Водещ ритейлър в Европа

нашият подход

Стъпкова програма, включваща:

/ Набелязване на изисквани от ЧР ключови компетенции, които обучение по дизайн дисциплини може да развие и оформянето им в предварителна обучителна програма.

/ Дълбочинни интервюта с 8 участника в предстоящата програма, с цел да вникнем в естеството на работата им и от там да изведем насоки за реални работни казуси.

/ Кратко въведение в методологията на преките ръководители на 40-те участника и уъркшоп с ЧР и преките ръководители за определяне на казуси за обучението и за обучителния спринт и финализиране на програмата.

/ 2 двудневни обучения на живо за две групи от 20 души, тематично разпределени в модули Емпатия-Анализ-Креативност- Разказвачество и гъвкаво управление на проекти

/ 4-седмичен тренировъчен спринт с 9 екипа, състевени от 40-участника, при който същите инструменти от обучението бяха приложени на практика по зададените казуси.

продължителност

3 месеца

резултати

9 концепции за вътрешни подобрения, представени директно на топ мениджмънта в допълнение към постигане на целите на обучението. Доказателство, че иновациите и лидерските умения могат да бъдат каскадирани на всички нива в компанията.

фактори за успех

Подкрепа от висшето ръководство, разбиране на дизайн процеса и участие в подготовката и закриването на програмата.

Научете повече за нашите обучителни програми за промяна на нагласите тук и как може да бъде приложен във вашия бизнес.