Редизайн на стратегическо планиране за Теленор България

· work,sprint case studies

Теленор България се обърнаха към нас за креативна фасилитация на процеса по стратегическо планиране на търговската си дивизия. Създадохме дизайн на Спринт за Стратегическо Планиране за тях, целящ валидирането на плана за предстоящите им стратегически проекти.

задание

Теленор България имаха нужда нашият екип да фасилитира стратегически спринт от разстояние, за да валидират стратегическото планиране на четири ключови проекта, планирани до първата четвърт на 2021.

нашият подход

Спринтът беше съвместно създаден и фасилитиран чрез дизайн мислене като основна дисциплина, съчетана с дизайн на услуги и с елементи от скръм и футуристично мислене.

продължителност 

Спринтът по Стратегическо Планиране продължи два месеца и се състоя от 4 работилници, проведени от разстояние - от май до юни 2020.

резултати

Крайният резултат от работилниците беше потвърждение на връзката между потребителските нужди и портфолиото на Теленор България. Всеки департамент от компанията успешно допринесе към стратегическия процес, използвайки инструменти за ефективно визуално общуване.

фактори за успех

Екипът успя да превърне визия в достижими цели, използвайки клиентско-фокусиран подход и структурирано създаване на идеи. Фасилитирането от разстояние помогна лесно да се създаде стратегическа карта и първа версия на списък със задачи за всеки проект. Външният преглед на изпълнението на стратегията, чрез съпътстващ коучинг по гъвкави методи на работа, осигури успешната му имплементация.