Цялостен редизайн на Рош България в гъвкава организация

· training case studies,work,sprint case studies

През 2017 г. нашият клиент, биотехнологичната компания Рош България, се обърна към нас за фасилитиране на процеса по превръщане в гъвкава и иновативна организация. За целта създадохме обучителна програма за управленския им екип с три нива на интерактивни тренинги, базирани на дизайн мислене и скръм.

задание 

Да превърнем Рош България в гъвкава (agile) организация.

нашият подход

/ 3 нива на интерактивни обучения, базирани на дизайн мислене и скръм

/ обучение за лидери

/ въвеждащо обучение

/ обучение за пилотни екипи, което включва и коучинг по реални проекти

продължителност

Цялата програма беше разпределена в три месеца през 2019 г.

ключови резултати

По-бърза и ефективна екипна работа, повишени нива на доверие в екипа и самоорганизация.

фактори за успех

Практично обучение, насочено на първо място към лидерите в компанията, за да се превърнат в коучове и посланици на гъвкавите методологии и начин на работа. От изключителна важност бяха присъствието и отдадеността на СЕО-то на компанията и всички мениджъри.

През 2019, новоназначеният CEO на Рош България имаше за цел да въведе нов начин на работа в компанията, с което тя да стане по-бърза, гъвкава и по-клиентско ориентирана. Той се обърна към нас с идеята да му помогнем за имплементацията на тази трансформация. Важен фокус беше прозрачността в комуникацията и изграждането на доверие от една страна в новосформираните пилотни екипи за новия начин на работа, и от друга – в цялата компания. Задачата беше за ефективна, бърза и практична програма.

Създадохме такава на няколко нива и постигнахме резултати за по-малко от три месеца. Базирахме я на две водещи методологии – дизайн мислене и скръм и я нарекохме “Гъвкави начини на работа”.

Рош пое по пътя на тази трансформация преди няколко години. Искахме да смесим стартъп начина на работа с корпоративния и да вземем най-доброто от двата подхода. В такива трансформативни програми, най-добре е да се започне бързо и практично.

Launchlabs Sofia ни помогнаха да направим точно това – да приложим гъвкавите начини на работа в ежедневната ни работа.

- Андре Вашконселос, Генерален Мениджър, Рош България

Научете повече за нашите обучителни програми за промяна на нагласите тук и как те могат да бъдат полезни за вашия бизнес и екип.