Успешна дигитализация на Теленор България чрез дизайн на услуги

· sprint case studies,work,training case studies

През 2016 г. като част от глобалната си дигитална трансформация, Теленор България направи стратегически избор да въведе дизайна на услуги и дизайн мисленето като ключов актив в рамките на компанията. Предложението ни включваше въвеждащи обучения, коучинг по реални проекти, обучения „train the trainer”, информационни сесии за по-широк кръг служители и вътрешно състезание за иновации. В рамките на една година обучихме 100 служители и фасилитирахме различни проекти по различни предизвикателства в компанията – нови канали за дигитална дистрибуция, мобилни платформи за служителски услуги, иновативни подходи за навлизане в нови сектори и по-добро ангажиране на клиента чрез апликации и онлайн услуги.

задание 

Изграждане на капацитет за дизайн на услуги в Теленор България и оформяне на независимо звено за дизайн на услуги, което да подпомага дигиталната трансформация на компанията.

нашият подход

Комбинация от методологии (дизайн мислене, дизайн на услуги и аджайл) и цялостна програма с нива:

/ Въвеждащи информационни сессии

/ Обучение за практици

/ Обучение на фасилитатори

/ Фасилитиране на реални проекти

продължителност

Обучителната програма продължи 1 година - 2016-2017 г.

ключови резултати

Практическата същност на нашата програма доведе до конкретни резултати: финансови спестявания, нови приходи, подобрени срокове за разработка на нови проекти и ясен фокус на клиентското преживяване. Бяха успешно обучени 100 служителя на Теленор България. Получихме оценка 10/10 от вътрешни анкети на участници и високо признание от мениджмънта на компанията.

фактори за успех 

Работата с теми от реални проекти, подкрепата на инициативата от страна на Telenor Global HQ; създаването на service design lab за екипна работа по дизайн спринтове бяха сред ключовите фактори за успешното имплементиране на обучителната програма на Лончлабс София.

lanchlabs ни помогнаха да разберем как да прилагаме дизайн мисленето и сървис дизайна в ежедневната си работа и как нашите служители да използват пълния му потенциал. Препоръчваме ги на други амбициозни компании и организации, които искат да развиват иновациите по практичен и завладяващ начин.
-
Диана Манолова, Customer Centricity Director, Telenor Bulgaria

Научете повече за нашите обучителни програми за промяна на нагласите тук и как те могат да бъдат полезни за вашия бизнес и екип.