Oгъвкавяване в движение за waterfall екип

Екипът се претоварва с работни задачи, които е предизвикателство да изпълни за клиентите в обещания срок. Това води до напрежение и липса на време за честна обратна връзка след края на всеки проект.

Екипът следва waterfall методологията за управлението на проектите си и нямаше предишен опит със scrum ритуали и инструменти като ретроспективен уъркшоп.

задание

Подобряване вътрешната и външната комуникация в екип от ръководители на проекти, технически и функционални консултанти и бизнес анализатори.

клиент

Scanman

нашият подход

3-часов уъркшоп предшестван от срещи с всеки от участниците за да изградим доверие и последван от ретроспективната работилница. По време на нея екипът проведе задълбочена сесия за обратна връзка, в която всеки сподели и картографира открито своите впечатления от последния приключен проект.

продължителност

3 седмици

резултати

Това беше първата ретроспективна среща за екипа, както и първият уъркшоп, в който участват всички участници в даден проект. Това обедини участниците около основните теми за подобрение.

фактори за успех

Въвличане от всички страни и ръководителя на екипа. Индивидуални срещи с всички участници преди уъркшопа.

Научете повече за нашите обучителни програми за промяна на нагласите тук и как може да бъде приложен във вашия бизнес.