Редизайн на нагласи за гъвкав начин на работа: 

Обучителна програма за по-бързи и уверени екипи

Като гъвкави можем да определим компаниите, които съчетават бързина и стабилност. Гъвкавостта е свързана със способността на организацията да се адаптира бързо и да се насочи в нова посока. Става въпрос за свеждане до минимум на препредаването и бюрокрацията и поставяне на акцент върху овластяване на хората. Целта е от всеки човек в екипа да се изградят силни професионалисти, разполагащи, както с технически, така и с меки умения.

Как изглежда обучението по гъвкав начин на работа?

Основни инструменти и методологии:

Формат: 

/ 80% правене и 20% учене чрез правене;

/ Практически дейности;

/ Няма продължителни лекции, отсъстват и презентациите тип “класната стая”;

/ Само практически дейности, последвани от дискусии;
/ На живо или дистанционно, провеждаме всички наши програми с едно и също ниво на интерактивност.

Основни понятия в обучението:

/ Самоорганизирани екипи

/ Радикално сътрудничество

/ Визуалнa фасилитация

/ Планиране на спринт

/ Екипни ритуали
/ MVP (минимално жизнеспособен продукт)

Методологии и инструменти:

/ Скръм като основна методология

/ Лийн стартъп

/ Визуално мислене

/ Визуална фасилитация

/ Дизайн мислене

broken image

Подходящо ли е обучението по гъвкав начин на работа за моя екип?

Да, ако трябва да подобрите дейности, които са най-близо до клиента, ефикасността като цяло, както и ангажираността на членовете на екипа.

Всички наши обучения имат 3 надграждащи нива:

Въведение 

Интерактивно практическо въведение в гъвкавия начин на работа, напълно персонализирано с казуси и примери, представляващи интерес за екипа. Обикновено продължителността е 1 ден и може да се съчетае с програмата по клиентски ориентирано мислене или иновации.

Въведението може лесно да се интегрира в обучителни програми, тиймбилдинг мероприятия или да се проведе самостоятелно.

За кого е: 

/ Лидери

/ Експерти по работодателски брандинг

/ Експерти по обучение и развитие

/ Екипи и звена, които не работят пряко с клиенти, напр. счетоводство, правен и др.

След въвеждащия модул участниците ще:

/ Изградят умения за гъвкав начин на работа;

/ Разбират различните събития и етапи от ключовите методологии;

/ Владеят практически инструменти;

/ Бъдат вдъхновени и подготвени да практикуват наученото в спринт или текущата си работа.

Модул практик

Нашият опит показва, че изграждането на трайни навици гъвкавия начин на работа изисква практическо приложение на наученото по време на въвеждащия модул. Ето защо на това ниво ние предлагаме 100% практически модул, базиран на реален проект. Екипът е напътстван от фасилитатор през целия период на проекта, който ги улеснява чрез поредица от работни срещи, целящи да постигнат по-иновативен резултат по проекта. Обикновено веднъж седмично в продължение на 4 до 12 седмици.

За кого е:

/ Собственици на продукти, ръководители на проекти и екипи за разработване на продукти;

/ Отдели по дигитална трансформация;

/ Проектни екипи.

Модул практик има за цел да:

/ Надгради върху уменията и инструментите от ниво Въведение и ги превърне в навици;

/ Съгласува новосформираните гъвкави екипи;

/ Създаде безопасна среда за реални проекти;

/ Въведе нови експертни инструменти от ключови методологии;

/ Подготви участниците да изградят вътрешен капацитет за иновации - ниво лидерство.

Модул Фасилитатор

Насочено към изграждане на трайни способности за провеждане на вътрешни проекти и обучения. Три фокусни области - създаване на вътрешни фасилитатори, обучители и посланици. Обикновено с продължителност от 2 до 4 дни.

Обученията за ниво лидерство позволяват на организацията да мащабира и поддържа инвестициите си в изграждане на култура и способности не само за гъвкавост, но и за клиентска ориентираност и устойчиви иновации. Целта на този модул е ​​да доразвие уменията на някои практикуващи, които са подходящи и желаят да поемат по-голяма роля в организацията.

За кого е:

/ Мениджъри, готови да поемат по пътя към творческо лидерство в услуга на служителите;

/ Експерти по корпоративни обучения;

/ Скръм мастъри или други вътрешни фасилитатори и двигатели на промяна.

В зависимост от фокуса след това ниво участниците ще могат да:

/ Създават и провеждат обучително преживяване;

/ Планират и фасилитират спринтове и работни срещи (уъркшопи);

/ Действат като посланици на клиентски ориентирания подход в и извън организацията.

Как създаваме обучение по мярка за екипа?

Като бизнес редизайнери знаем, че всяка индустрия и всеки екип имат своите уникални предизвикателства и че приложимо решение за всички не е добра стратегия. Затова, когато започваме дизайн на обучение, много държим на работа с клиента, т.нар. съвместно създаване. Целта е обучението да е така построено, че да работи за конкретната задача, но да отчита и днк-то на компанията, процесите ѝ и начина на работа.

По този начин може да се окаже, че пътят към огъвкавяването на някоя конкретна компания минава през другите ни обучителни програми - клиентски ориентирано мислене или творчески и системен подход в иновациите.

Примери от обучения по гъвкав начин на работа

Гъвкавият начин на работа вече не е само за IT компании. Пример за това е начинът, по който Рош България повиши нивото на доверие в екипа за по-бърза и ефикасна работа.

Как създаваме виртуално обучение?

Пренесохме цялото обучително преживяване онлайн, използвайки интерактивни и ефективни средства за дигитална колаборация като интерактивни бели дъски и ”breakout” стаи за екипна работа. Тествахме над 20 различни платформи и комбинации, за да можем да създадем ефективно и смислено преживяване в дигитална среда, доближаващо се максимално до това на живо. Направихме вътрешни тестове, тестове с клиенти и адаптирахме портфолиото си за дистанционна работа и фасилитация. Част от клиентите, които ни се довериха в процеса, са Accenture Global, Deutsche Telekom, Telenor, Roche, Raiffeisen Bank и други.

Не сте сигурни дали обучението за гъвкав начин на работа е правилният избор за вас? Нашите програми за клиентски ориентирано мислене и творчески и системен подход в иновациите ще повишат скоростта на екипите и емпатията им към потребителите, за които създават иновативни решения. Или можете да започнете с пре-дизайн. Това е 1-часов уъркшоп, в който съвместно ще изведем нуждите и желаните резултати от едно обучително преживяване. За да ви изпратим презентация или да резервирате безплатна едночасова индивидуална сесия, пишете ни на hello@launchlabs.bg.